Filip Strehlau

Praca dla lekarza psychiatry.

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „NOWY DWOREK”, zatrudni osobę na stanowisko lekarza specjalistę psychiatrii.
Mile widziane doświadczenie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu

+48 68 381 101 67 wew. 14

+48 606 894 329

oraz siedzibie Ośrodka.

Dostawa zestawów licencji Statlook 13

 

 

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Formularz ofertowy
Termin publikacji
Zmiany do formularza ofertowego
Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa zestawów licencji Statlook 13 6/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO od 27.03.2019 do

10.04.2019

godz. 10:00

Dostawa zestawów licencji Eset

 

 

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Formularz ofertowy
Termin publikacji
Zmiany do formularza ofertowego
Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa zestawów licencji Eset 5/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO od 27.03.2019 do

10.04.2019

godz. 10:00

Dostawa sprzętu komputerowego wg. szczegółowej specyfikacji

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Formularz ofertowy
Termin publikacji
Zmiany do formularza ofertowego
Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa sprzętu komputerowego wg. szczegółowej specyfikacji 3/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO od 28.02.2019 do

14.03.2019

godz. 10:00

Dotyczy: uzupełnienia Formularza ofertowego – zał. nr.6 22.03.2019

Dostawa zestawów komputerowych

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Formularz ofertowy
Termin publikacji
Zmiany do formularza ofertowego
Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa zestawów komputerowych 1/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO od 20.02.2019 do

06.03.2019

godz. 10:00

14.03.2019

Dostawa środków czystości

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa środków czystości 11/ZO/DiUOk/2018 poniżej 30 tys. EURO

załącznik_1

od 09.10.2018 do 24.10.2018 godz. 10:00

załącznik_2

załącznik_3

załącznik_4

załącznik_5

załącznik_6

załącznik_7 21-11-2018

Dostawa leków

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Termin publikacji
Pytania do SIWZ
Informacja zgodnie z W art. 86 UST.5 Ustawy pZP
Ogłoszenie o wyniku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa leków

1/ZP/

DiUOk/

2018

Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8
od 09.10.2018 do 05.11.2018 godz. 11:30

26.11.2018

Dostawa artykułów ogólnospożywczych

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa artykułów ogólnospożywczych 10/ZO/DiUOk/2018 poniżej 30 tys. EURO

załącznik_1

od 04.10.2018 do 22.10.2018 godz. 10:00

załącznik_2

załącznik_3 12.11.2018

Dostawa mięsa i wędlin

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Data publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa mięsa i wędlin 9/ZO/DiUOk/2018 poniżej 30 tys. EURO

załącznik_1

od 02.10.2018 18.10.2018 godz. 12:00 załącznik_2 31.10.2018

Dostawa pieczywa

Przedmiot zamówienia Znak
sprawy
Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji
Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin udzielenia zamówienia

(podpisanie umowy)

Dostawa Pieczywa 5/ZO/DiUOk/2018 poniżej 30 tys. EURO

załącznik_1

od 01.10.2018 do 16.10.2018 godz. 10:00 załącznik_2 31.10.2018

Dostawa oleju opałowego

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Data publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa oleju opałowego 1/ZO/DiUOk/2018 poniżej 30 tys. EURO

załącznik_1

od 26.09.2018 do 10.10.2018 godz. 10:00 załącznik_2 19.10.2018

Dostawa zestawów komputerowych

 

 

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Formularz ofertowy
Termin publikacji
Zmiany do formularza ofertowego
Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa zestawów komputerowych 4A/ZO/2018 poniżej 30 tys. EURO od 09.07.2018 do

13.07.2018

godz. 10:00

20.07.2018

 

Dostawa używanych switchy

 

 

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Formularz ofertowy
Termin publikacji
Zmiany do formularza ofertowego
Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa używanych switchy 5/ZO/2018 poniżej 30 tys. EURO od 14.06.2018 do 27.06.2018 godz. 11:00 06.07.2018

Dostawa zestawów komputerowych

 

 

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Formularz ofertowy
Termin publikacji
Zmiany do formularza ofertowego
Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa zestawów komputerowych 4/ZO/2018 poniżej 30 tys. EURO od 14.06.2018 do 27.06.2018

02.07.2018

godz. 10:00

Dostawa licencji terminalowych Windows RDS

 

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Formularz ofertowy
Termin publikacji
Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa licencji terminalowych Windows RDS 6/ZO/2018 poniżej 30 tys. EURO od 14.06.2018 do 27.06.2018 godz. 12:00 06.07.2018

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zmianę sposoby użytkowania budynku przy ul. Poznańska 13 i Zamkowej 1 w Świebodzinie do celów statutowych Ośrodka Dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”

 

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Formularz Ofertowy
Termin publikacji
Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zmianę sposoby użytkowania budynku przy ul. Poznańska 13 i Zamkowej 1 w Świebodzinie do celów statutowych Ośrodka Dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” 2/ZO/2018 poniżej 30 tys. EURO Załącznik nr 1
od 13.03.2018 do 28.03.2018 godz. 10:00
Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 25.04.2018

 

Dostawa leków

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Termin publikacji
Pytania do SIWZ
Informacja, o której mowa w art. 85 ust.5 ustawy Pzp
Ogłoszenie o wyniku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa leków 1/ZP/DiUOk/2017 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8
od 06.11.2017 do 23.11.2017 godz. 12:00

 14.12.2017

 

Dostawa środków czystości

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa środków czystości 10/ZO/DiUOk/2017 poniżej 30 tys. EURO

załącznik_1

od 30.10.2017 do 15.11.2017 godz. 12:00

załącznik_2

załącznik_3 05.12.2017

 

Dostawa artykułów ogólnospożywczych

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa artykułów ogólnospożywczych 9/ZO/DiUOk/2017 poniżej 30 tys. EURO

załącznik_1

od 25.10.2017 do 07.11.2017 godz. 10:00

załącznik_2

 załącznik_3 21.11.2017

 

Dostawa mięsa i wędlin

 

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa mięsa i wędlin 8/ZO/DiUOk/2017 poniżej 30 tys. EURO

załącznik_1

od 20.10.2017 06.11.2017 godz. 10:00 załącznik_2 20.11.2017

Dostawa oleju opałowego

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa oleju opałowego 2/ZO/DiUOk/2017 poniżej 30 tys. EURO

załącznik_1

od 09.10.2017 do 19.10.2017 godz. 11:00 załącznik_2 31.10.2017r.

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Termin publikacji
Pytania do oferty
Informacja, o której mowa w art. 85 ust.5 ustawy Pzp
Ogłoszenie o wyniku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Przetarg nieograniczony na dostawę leków 1ZP/DiUOk/2016 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8
od 07.11.2016 do 22.11.2016 godz. 10:30
07.12.2016

Dokument z dnia: 07.11.2016, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 07.11.2016, 13:00
Termin: 22.11.2016, 10:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 09.12.2016, 18:00

Dostawa artykułów ogólnospożywczych

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa artykułów ogólnospożywczych 6/ZO/DiUOk/2016 poniżej 30 tys. EURO

załącznik_1

załącznik_1

korekta dot. paragrafu nr 4 umowy

od 06.10.2016 do 20.10.2016 godz. 11:00 załącznik_2 09.11.2016

Dokument z dnia: 06.10.2016 13:00
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 06.10.2016 18:20
Termin: 20.10.2016, 11:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 09.11.2016 10:20

Dostawa mięsa i wędlin

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu  Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa mięsa i wędlin 4/ZO/DiUOk/2016 poniżej 30 tys. EURO

załącznik_1

od 06.10.2016 20.10.2016 odz. 10:00 załącznik_2 08.11.2016

Dokument z dnia: 06.10.2016 14:00
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia:06.10.2016 18:00
Termin: 20.10.2016,10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 08.11.2016 16:32

Zakup oprogramowania medycznego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Formularz ofertowy
Termin publikacji
Pytania do oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Zakup oprogramowania medycznego ZO/1/KOMPUTERY/B/2016 poniżej 30 tys. EURO Formularz ofertowy
zalacznik_1
Oświadczenie
załącznik 2
Upoważnienie
załącznik 3
Wzór umowy
załącznik 4
08.07.2016 Do 25.07.2016 godz. 11.00 zalacznik_5 09.08.2016r.

Dokument z dnia: 08.07.2016, 10:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 08.07.2016, 11:50
Termin: 25.07.2016, 12:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 09.08.2016, 16:15

Zakup i montaż zestawów komputerowych

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Formularz ofertowy
Termin publikacji
Pytania do oferty
Zmiany do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Zakup i montaż zestawów komputerowych ZO/1/KOMPUTERY/A/2016 poniżej 30 tys. EURO Formularz ofertowy
załącznik 1
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego
załącznik 1a
Oświadczenie
załącznik 2
Upoważnienie
załącznik 3
Wzór umowy
załącznik 4
08.07.2016 Do 25.07.2016 godz. 12.00

01.08.2016r.

09.00

załącznik 5

załącznik 9

Formularz ofertowy
załącznik 6
Załącznik nr 7 do formularza ofertowego
załącznik 7
Wzór umowy
załącznik 8
 załącznik 10 11.08.2016r.

Dokument z dnia: 08.07.2016, 10:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 08.07.2016, 11:40
Termin: 01.08.2016, 09:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 11.08.2016, 13:25

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Pytania do oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP1B/DiUOk/2015 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 30.12.2015 do 15.01.2016 godz. 09:30
 załącznik_3  załącznik_4  30.01.2016

Dokument z dnia: 30.12.2015, 10:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 30.12.2015, 23:15
Termin: 15.01.2016, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 01.02.2016, 11:50

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Pytania do oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP1A/DiUOk/2015 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 27.11.2015 do 09.12.205 godz. 10:00
załącznik_3
załącznik_4
załącznik_5  ———

Dokument z dnia: 27.11.2015, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 27.11.2015, 13:00
Termin: 09.12.2015, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 22.12.2015, 10:30

Przetarg nieograniczony na zakup leków do prowadzenia terapii substytucyjnej w ramach programu ambulatoryjnego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP2A/DiUOk/2015 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 24.11.2015 do 04.12.205 godz. 10:00
załącznik_3 21.12.2015r.

Dokument z dnia: 24.11.2015, 10:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 24.11.2015, 11:00
Termin: 04.12.2015, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 21.12.2015, 23:15

Dostawa oleju opałowego

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji Informacje dodatkowe
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa oleju opałowego ZO/9/DiUOk/2015 poniżej 30 tys. EURO

Formularz ofertowy załącznik_1

Załącznik do FO

załącznik_2

Oświadczenie załącznik_3

Upoważnienie

załącznik_4

Wzór umowy

załącznik_5

od 10.11.2015 do 24.11.2015 godz. 10:00 Cenę ujętą w formularzu ofertowym prosimy podać jako obowiązującą w punkcie poboru oleju opałowego na dzień 16.11.2015r.

załącznik_6

 08.12.2015r.

Dokument z dnia: 10.11.2015 9:00
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia:10.11.2015 10:00
Termin: 24.11.2015, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 08.12.2015 13:56

Przetarg nieograniczony na zakup leków do prowadzenia terapii substytucyjnej w ramach programu ambulatoryjnego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP2/DiUOk/2015 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 05.11.2015 do 19.11.205 godz. 10:00
załącznik_3 ——

Dokument z dnia: 05.11.2015, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 05.11.2015, 14:30
Termin: 19.11.2015, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 20.11.2015, 10:00

Dostawa artykułów ogólnospożywczych

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji Pytania do oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy Uwagi
Dostawa

artykułów ogólnospożywczych

ZO/8/

DiUOk/2015

poniżej 30 tys. EURO

Formularz ofertowy załącznik_1

załącznik_1a

Oświadczenie

załącznik_2

Upoważnienie załącznik_3

Wzór umowy załącznik_4

od 04-11-2015 do 18.11.2015 godz. 11:00 załącznik_5 załącznik_6 03.12.2015 Odrzucenie oferty wybranej jako najkorzystniejszą załącznik_7
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Termin podpisania umowy
załącznik_7  11.12.2015r.

Dokument z dnia: 04.11.2015 10:00
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 04.11.2015 12:00
Termin: 18.11.2015, 11:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 11.12.2015 13:32

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zmiany do SIWZ
Data publikacji
Pytania do oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP1/DiUOk/2015 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 Treść poprawiana: Strona 14, załącznik nr 1, kolumna „Ilość ogółem na 2015r.”
Treść poprawiona: „Ilość ogółem na 2016r.”
od 03.11.2015 do 20.11.205 godz. 10:00
załącznik_3 załącznik_4  ————

Dokument z dnia: 03.11.2015, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 03.11.2015, 12:00
Termin: 20.11.2015, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 26.11.2015, 19:20

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Pytania do SIWZ
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP2/DiUOk/2014 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2014-12-03 do 2014-12-10 godz. 10:00
załącznik_1
załącznik_2
załącznik_3
załącznik_4
załącznik_5
załącznik_6
załącznik_7
załącznik_8

Dokument z dnia: 03.12.2014, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 03.12.2014, 12:00
Termin: 10.12.2014, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 22.12.2014, 14:00

Dostawa mięsa i wędlin

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa mięsa i wędlin ZO/2/DiUOk/2015 poniżej 30 tys. EURO

Formularz ofertowy załącznik_1

załącznik_1a

Oświadczenie

załącznik_2

Upoważnienie załącznik_3

Wzór umowy załącznik_4

od 04.11.2015 do 16.11.2016 godz. 11:00 załącznik_5 30.11.2015r.

Dokument z dnia: 04.11.2015 10:00
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia:04.11.2015 12:00
Termin: 16.11.2015, 11:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 23.11.2015 11:00

Przetarg nieograniczony na zakup leków do prowadzenia terapii substytucyjnej w ramach programu ambulatoryjnego

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na zakup leków do prowadzenia terapii substytucyjnej w ramach programu ambulatoryjnego ZP/1/DiUOk/2014 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2014-11-12 do 2014-11-24 godz. 10:00
załącznik_3  18.12.2014

Dokument z dnia: 12.11.2014, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 12.11.2014, 13:40
Termin: 24.11.2014, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 18.12.2014, 08:00

Dostawa mięsa i wędlin

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu załącznik Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa mięsa i wędlin ZO/9/DiUOk/2014 poniżej 30 tys. EURO

Formularz ofertowy załącznik_1

załącznik_1a

Oświadczenie

załącznik_2

Upoważnienie załącznik_3

Wzór umowy załącznik_4

od 04.11.2014 do 18.11.2014 godz. 10:00 załącznik_5

Dokument z dnia: 04.11.2014 10:00
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia:04.11.2014 10:00
Termin: 18.11.2014, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 26.11.2014 12:00

Dostawa oleju opałowego

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu załącznik Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa oleju opałowego ZO/11/DiUOk/2014 poniżej 30 tys. EURO

Formularz ofertowy załącznik_1

Oświadczenie

załącznik_2

Upoważnienie załącznik_3

Wzór umowy załącznik_4

Wzór umowy modyfikacja

załącznik_5

od 04.11.2014 do 14.11.2014 godz. 10:00 załącznik_6  27.11.2014

Dokument z dnia: 04.11.2014 10:00
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia:04.11.2014 10:00
Termin: 14.11.2014, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 21.11.2014 12:00

Dostawa artykułów ogólnospożywczych

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu załącznik Data publikacji Pytania do oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa artykułów ogólnospożywczych ZO/7/DiUOk/2014 poniżej 30 tys. EURO

Formularz ofertowy załącznik_1

 załącznik_1_a

Oświadczenie

załącznik_2

Upoważnienie załącznik_3

Wzór umowy załącznik_4

od 29-10-2014 do 13.11.2014 godz. 10:00 załącznik_1 załącznik_1  27.11.2014

Dokument z dnia: 29.10.2014 10:00
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia:29.10.2014 10:00
Termin: 13.11.2014, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 21.11.2014 12:00

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych ZP/6/DiUOk/2011 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 od 2011-09-27 do 2011-10-06 godz. 10:00 załącznik_3
2011-10-20

Dokument z dnia: 27.09.2011, 12:09
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 27.09.2011, 12:09
Termin: 06.10.2011, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 20.10.2011, 13:21

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzy-stniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP/5/DiUOk/2011 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 załącznik_3 załącznik_4 załącznik_5 załącznik_6 od 2011-09-12 do 2011-09-29 godz. 10:00 załącznik_7
2011-10-24

Dokument z dnia: 12.09.2011, 11:24
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 22.09.2011, 13:42
Termin: 29.09.2011, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 24.10.2011, 12:59

Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości ZP/4/DiUOk/2011 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 załącznik_3 załącznik_4
od 2011-09-06 do 2011-09-27 godz. 10:00
załącznik_5
2011-10-17

Dokument z dnia: 06.09.2011, 11:47
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 06.09.2011, 11:47
Termin: 27.09.2011, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 17.10.2011, 11:28

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólno- spożywczych

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony
na dostawę produktów ogólno- spożywczych
ZP/3/DiUOk/2011 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 załącznik_3
od 2011-08-25 do 2011-09-14 godz. 10:00
załącznik_4
2011-09-28

Dokument z dnia: 25.08.2011, 13:18
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 25.08.2011, 13:18
Termin: 14.09.2011, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 28.09.2011, 11:18

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin ZP/2/DiUOk/2011 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8  załącznik_1  załącznik_2
od 2011-08-18 do 2011-09-05 godz. 09:30
 załącznik_3
2011-09-16

Dokument z dnia: 18.08.2011, 13:28
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 18.08.2011, 13:28
Termin: 05.09.2011, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 16.09.2011, 12:36

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego oraz bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego oraz bezgotówkowy zakup oleju napędowego  ZP/1/DiUOk/2011 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8  załącznik_1  załącznik_2 od 2011-08-12 do 2011-08-30 godz. 09:30  załącznik_3  2011-09-12

Dokument z dnia: 12.08.2011, 12:53
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 12.08.2011, 12:53
Termin: 30.08.2011, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 12.09.2011, 11:49

Usługi w zakresie konserwacji i napraw samochodów

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku
Termin podpisania umowy
Usługi w zakresie konserwacji i napraw samochodów ZO5/DiUOk/2011 Poniżej 14 tys. Euro
od 2011-08-29 do 2011-09-21 godz. 09:30
załącznik_1
2011-10-07

Dokument z dnia: 29.08.2011, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 29.08.2011, 12:00
Termin: 21.09.2011, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 07.10.2011, 12:17

Dostawa warzyw

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku
Termin podpisania umowy
Dostawa warzyw ZO4/DiUOk/2011 Poniżej 14 tys. Euro
od 2011-08-29 do 2011-09-19 godz. 09:30
załącznik_1
2011-10-14

Dokument z dnia: 29.08.2011, 11:47
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 29.08.2011, 11:47
Termin: 19.09.2011, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 14.10.2011, 11:50

Dostawa nabiału

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa nabiału ZO3/DiUOk/2011 Poniżej 14 tys. Euro
od 2011-08-29 do 2011-09-13 godz. 09:30
załącznik_1
2011-09-26

Dokument z dnia: 29.08.2011, 09:20
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 29.08.2011, 09:20
Termin: 13.09.2011, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 26.09.2011, 12:11

Dostawa pieczywa i ciastek

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa pieczywa i ciastek ZO2/DiUOk/2011 Poniżej 14 tys. Euro
od 2011-08-18 do 2011-09-07 godz. 09:30
załącznik_1
2011-09-20

Dokument z dnia: 18.08.2011, 12:46
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 18.08.2011, 12:46
Termin: 07.09.2011, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 20.09.2011, 12:46

Dostawa artykułów biurowych

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa artykułów biurowych ZO1/DiUOk/2011 Poniżej 14 tys. Euro
od 2011-08-18 do 2011-09-06 godz. 09:30
załącznik_1
2011-09-22

Dokument z dnia: 18.08.2011, 12:30
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 18.08.2011, 12:30
Termin: 06.09.2011, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 22.09.2011, 11:12

Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ  Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup oleju napędowego ZP/2/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 załącznik_3
od 2012-02-27 do 2012-03-08 godz. 10:00
załącznik_4
2012-03-20

Dokument z dnia: 27.02.2012, 11:32
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 27.02.2012, 11:32
Termin: 08.03.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 20.03.2012, 13:07

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ  Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego  ZP/1/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8  załącznik_1  załącznik_2  załącznik_3  
od 2012-02-23 do 2012-03-05 godz. 10:00
 załącznik_4
2012-03-19

Dokument z dnia: 23.02.2012, 11:15
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 23.02.2012, 11:15
Termin: 05.03.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 19.03.2012, 14:35

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP/5/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2012-12-11 do 2012-12-20 godz. 10:00
załącznik_3
2013-01-09

Dokument z dnia: 11.12.2012, 14:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 11.12.2012, 14:00
Termin: 20.12.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 09.01.2013, 13:55

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego ZP/4/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2012-11-09 do 2012-11-29 godz. 11:00
załącznik_3
2012-12-11

Dokument z dnia: 09.11.2012, 14:27
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 09.11.2012, 14:27
Termin: 29.11.2012, 11:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 11.12.2012, 13:42

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego  ZP/3/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1  załącznik_2  
od 2012-11-09 do 2012-11-29 godz. 10:00
 załącznik_3  
2012-12-12

Dokument z dnia: 09.11.2012, 12:25
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 09.11.2012, 12:25
Termin: 29.11.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 12.12.2012, 10:26

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych ZP/2/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2012-11-05 do 2012-11-22 godz. 10:00
załącznik_3
2012-12-07

Dokument z dnia: 05.11.2012, 13:10
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 05.11.2012, 13:10
Termin: 22.11.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 07.12.2012, 12:15

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin ZP/1/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2012-11-05 do 2012-11-20 godz. 10:00
załącznik_3
2012-12-03

Dokument z dnia: 05.11.2012, 13:07
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 05.11.2012, 13:07
Termin: 20.11.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 03.12.2012, 13:18

Metadon

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Metadon ZO7/DiUOk/2012 Poniżej 14 tys. Euro
od 2012-12-19 do 2012-12-28 godz. 09:30
załącznik_1 2013-01-08

Dokument z dnia: 19.12.2012, 11:22
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 19.12.2012, 11:22
Termin: 28.12.2012, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 08.01.2013, 12:02

Dostawa artykułów biurowych

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa artykułów biurowych ZO6/DiUOk/2012 Poniżej 14 tys. Euro
od 2012-12-03 do 2012-12-10 godz. 09:30
załącznik_1
2013-12-21

Dokument z dnia: 03.12.2012, 13:34
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 03.12.2012, 13:34
Termin: 10.12.2012, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 21.12.2012, 14:48

Usługi prawnicze

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Usługi prawnicze ZO5/DiUOk/2011 Poniżej 14 tys. Euro
od 2012-12-03 do 2012-12-11 godz. 09:30
załącznik_1
2013-12-21

Dokument z dnia: 03.12.2012, 14:30
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 03.12.2012, 14:30
Termin: 11.12.2012, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 21.12.2012, 14:45

Usługi w zakresie konserwacji i napraw samochodów

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Usługi w zakresie konserwacji i napraw samochodów ZO4/DiUOk/2012 Poniżej 14 tys. Euro
od 2012-11-15 do 2012-12-04 godz. 10:30
załącznik_1 2012-12-13

Dokument z dnia: 15.11.2012, 10:20
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 15.11.2012, 10:20
Termin: 04.12.2012, 10:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 13.12.2012, 12:18

Dostawa środków czystości

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa środków czystości ZO3/DiUOk/2012 Poniżej 14 tys. Euro
od 2012-11-15 do 2012-12-04 godz. 10:00
załącznik_1 2012-12-17

Dokument z dnia: 15.11.2012, 10:19
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 15.11.2012, 10:19
Termin: 04.12.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 17.12.2012, 12:05

Dostawa nabiału

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa nabiału ZO2/DiUOk/2012 Poniżej 14 tys. Euro
od 2012-11-08 do 2012-11-27 godz. 09:30
załącznik_1
2012-12-07

Dokument z dnia: 08.11.2012, 11:47
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 08.11.2012, 11:47
Termin: 27.11.2012, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 12.07.2012, 12:24

Dostawa pieczywa

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa pieczywa ZO1/DiUOk/2012 Poniżej 14 tys. Euro
od 2012-11-07 do 2012-11-15 godz. 09:30
załącznik_1 2012-11-23

Dokument z dnia: 07.11.2012, 10:02
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 07.11.2012, 10:02
Termin: 15.11.2012, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 23.11.2012, 08:00

Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości ZP 5a/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2013-12-18 do 2013-12-30 godz. 10:00
załącznik_3  2014-01-16

Dokument z dnia: 18.12.2013, 13:45
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 18.12.2013, 13:45
Termin: 30.12.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 16.01.2014, 14:30

Przetarg nieograniczony na dostawę metadonu

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę metadonu ZP 8/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2013-11-29 do 2013-12-10 godz. 10:00
załącznik_3  2013-12-17

Dokument z dnia: 29.11.2013, 12:50
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 29.11.2013, 12:50
Termin: 10.12.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 17.12.2013, 13:37

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP 7/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 załącznik_3 załącznik_4
od 2013-11-28 do 2013-12-09 godz. 10:00
załącznik_5  2013-12-30

Dokument z dnia: 28.11.2013, 11:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 28.11.2013, 11:00
Termin: 09.12.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 30.12.2013, 14:04

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych ZP 6/DiUOk/2013  Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8  załącznik_1  załącznik_2 załącznik_3 załącznik_4  
od 2013-11-25 do 2013-12-04 godz. 10:00
 załącznik_5 2013-12-18

Dokument z dnia: 25.11.2013, 13:28
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 25.11.2013, 13:28
Termin: 04.12.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 18.12.2013, 13:53

Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Unieważnienie postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości ZP 5/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2  załącznik_3
od 2013-11-21 do 2013-11-29 godz. 10:00
załącznik_4 załącznik_5

Dokument z dnia: 21.11.2013, 12:38
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 21.11.2013, 12:38
Termin: 29.11.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 17.12.2013, 13:30

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego ZP 4/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2013-10-31 do 2013-11-21 godz. 10:00
załącznik_3
2013-12-02

Dokument z dnia: 31.10.2013, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 31.10.2013, 12:00
Termin: 21.11.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 02.12.2013, 11:34

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego ZP 3/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2013-10-31 do 2013-11-19 godz. 10:00
załącznik_3
2013-12-02

Dokument z dnia: 31.10.2013, 11:50
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 31.10.2013, 11:50
Termin: 19.11.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 02.12.2013, 11:29

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych ZP2/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2013-10-31 do 2013-11-12 godz. 10:00
załącznik_3
2013-11-22

Dokument z dnia: 31.10.2013, 11:40
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 31.10.2013, 11:40
Termin: 12.11.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 22.11.2013, 10:24

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin ZP1/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 załącznik_3
od 2013-10-15 do 2013-10-24 godz. 10:00
załącznik_4
2013-11-13

Dokument z dnia: 15.10.2013, 10:27
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 15.10.2013, 10:27
Termin: 24.10.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 13.11.2013, 13:01

Usługi prawnicze

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Usługi prawnicze ZO4/DiUOk/2013 Poniżej 14 tys. Euro
od 2013-11-28 do 2013-12-10 godz. 11:00
załącznik_1  23.12.2013

Dokument z dnia: 28.11.2013, 12:40
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 28.11.2013, 12:40
Termin: 10.12.2013, 11:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 17.12.2013, 11:52

Usługi w zakresie konserwacji samochodów

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Usługi w zakresie konserwacji samochodów ZO3/DiUOk/2013 Poniżej 14 tys. Euro
od 2013-11-25 do 2013-12-05 godz. 10:30
załącznik_1  17.12.2013

Dokument z dnia: 25.11.2013, 13:41
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 25.11.2013, 13:41
Termin: 05.12.2013, 10:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 09.12.2013, 14:45

Dostawa środków czystości

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Unieważnienie oferty
Dostawa środków czystości ZO4/DiUOk/2013 Poniżej 14 tys. Euro
od 2013-10-22 do 2013-11-05 godz. 09:30
załącznik_1 załącznik_2

Dokument z dnia: 22.10.2013, 11:22
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 22.11.2013, 11:22
Termin: 05.11.2013, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 14.11.2013, 11:47

Dostawa artykułów biurowych

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Unieważnienie oferty
Dostawa artykułów biurowych ZO3/DiUOk/2013 Poniżej 14 tys. Euro
od 2013-10-21 do 2013-10-31 godz. 09:30
załącznik_1 załącznik_2

Dokument z dnia: 21.10.2013, 15:23
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 21.10.2013, 15:23
Termin: 31.10.2013, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 19.11.2013, 09:47