Aktualności

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Data składania ofert INFORMACJA zgodnie z art. 222 ust. USTAWY Pzp Pytania do formularza ofertowego. Informacja z otwarcia ofert Inne informacje dot. postępowania. Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy czesci 2. Informacja najkorzystniejszej oferty Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych stałych niesegregowanych […]Czytaj więcej...

25 maja 2022
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Data składania ofert INFORMACJA zgodnie z art. 222 ust. USTAWY Pzp Pytania do formularza ofertowego. Informacja z otwarcia ofert Informacja najkorzystniejszej oferty Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Dostawa bonów towarowych w formie papierowej o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł 100 zł o ogólnej […]Czytaj więcej...

3 stycznia 2022
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku  Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Konserwacje, naprawy samochodów. ZO12/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN *zał. nr 1 Do 26.11.2021 do godz. 9:00 *zał. nr 2  Czytaj więcej...

16 listopada 2021
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Data składania ofert INFORMACJA zgodnie z art. 222 ust. USTAWY Pzp Pytania do formularza ofertowego. Informacja z otwarcia ofert Informacja najkorzystniejszej oferty Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. 3/ZP/2021 Nie przekraczającej progów unijnych zgodnie z art. 3 ustawy z 11 września […]Czytaj więcej...

29 października 2021
Autor: Rafał Kalota

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek od 01 stycznia 2022r. zatrudni pielęgniarkę w Poradni Leczenia Uzależnień znajdującej się w Kostrzynie nad Odrą.Czytaj więcej...

21 października 2021
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku  Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Dostawa środków czystości. ZO11/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN *zał._nr 1 *wersja edytowalna Do 02.11.2021 do godz. 10:00 *zał. nr 2  Czytaj więcej...

14 października 2021
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku  Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Dostawa artykułów ogólnospożywczych. ZO8/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN *zał._nr 1 Do 02.11.2021 do godz. 10:00 *zał. nr 2 19.11.2021Czytaj więcej...

14 października 2021
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku  Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Bezgotówkowy zakup oleju napędowego. ZO9/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN *zał._nr 1 Do 03.11.2021 do godz. 10:00 *zał. nr 2 *zał. nr 3 24.11.2021  Czytaj więcej...

14 października 2021
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku  Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Dostawa oleju opałowego. ZO10/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN *zał._nr 1 Do 03.11.2021 do godz. 11:00 *zał. nr 2  Czytaj więcej...

14 października 2021
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku  Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż układu zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego wraz z pracami towarzyszącymi w obiekcie Nowy Dworek 46A. ZO7/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN *zał._nr 1 Do 22.10.2021 do godz. […]Czytaj więcej...

13 października 2021
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku  Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Dostawa mięsa i wędlin. ZO4/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN *zał._nr 1 Do 25.10.2021 do godz. 11:00 *zał. nr 2  Czytaj więcej...

12 października 2021
Autor: Rafał Kalota

  Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu   Data składania ofert INFORMACJA zgodnie z art. 22 ust. USTAWY Pzp Informacja z otwarcia ofert Informacja najkorzystniejszej oferty Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Dostawa owoców i warzyw. Z/03/2021 Nie przekraczającej progów unijnych zgodnie z art. 3 ustawy z 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych […]Czytaj więcej...

11 października 2021
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku  Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Dostawa PIECZYWA. ZO1/2021 nie przekraczająca 130 000 PLN *zał._nr 1 Do 21.10.2021 do godz. 10:00 *zał. nr 2Czytaj więcej...

11 października 2021
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Data składania ofert INFORMACJA zgodnie z art. 222 ust. USTAWY Pzp Pytania do formularza ofertowego. Informacja z otwarcia ofert Inne informacje dot. postępowania. Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczy czesci 2. Informacja najkorzystniejszej oferty Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. 1/ZP/2021 Nie […]Czytaj więcej...

6 października 2021
Autor: Rafał Kalota

Oferta Pracy – Pielęgniarka Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „NOWY DWOREK”, zatrudni osobę na stanowisko Pięlęgniarki. Mile widziane doświadczenie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 68 381 101 67 wew. 14 +48 606 894 329 oraz siedzibie Ośrodka.Czytaj więcej...

13 sierpnia 2021
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku  Termin udzielenia zamówienia (podpisania umowy) Wywóz nieczystości stałych. 2/ZO/2021 poniżej 130 000 PLN *zał._nr 1 Do 15.06.2021 do godz. 10:00 *zał nr 2 28.06.2021  Czytaj więcej...

24 maja 2021
Autor: Rafał Kalota

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „NOWY DWOREK”, zatrudni osobę na stanowisko lekarza specjalistę psychiatrii. Mile widziane doświadczenie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 68 381 101 67 wew. 14 +48 606 894 329 oraz siedzibie Ośrodka.Czytaj więcej...

16 listopada 2020
Autor: Filip Strehlau

  Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Informacja, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp Ogłoszenie o wyniku Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy) Dostawa leków. 1/ZP/2020 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 *zał. nr 1 […]Czytaj więcej...

29 października 2020
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku postępowania Termin podpisania umowy Dostawa środków czystości. 14/ZO/2020 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 06.11.2020 do godz. 10:00 *zał._nr 2 30.11.2020Czytaj więcej...

21 października 2020
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprs vs jj cj c cdjiosqjoiwqoijwqoijqijawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku postępowania Termin podpisania umowy Dostawa Bonów Towarowych. 9/ZO/2020 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 29.10.2020 do godz. 12:00 *zał. nr 2 16.11.2020Czytaj więcej...

15 października 2020
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku postępowania Termin podpisania umowy Dostawa mięsa i wędlin. 7/ZO/2020 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 23.10.2020 do godz. 10:00 *zał._nr 2 06.11.2020  Czytaj więcej...

14 października 2020
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku postępowania Termin podpisania umowy Dostawa warzyw. 6/ZO/2020 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 22.10.2020 do godz. 10:00 *zał. nr 2 13.11.2020Czytaj więcej...

13 października 2020
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku postępowania Termin podpisania umowy Dostawa pieczywa. 5/ZO/2020 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 20.10.2020 do godz. 10:00 *zał. nr 2 28.10.2020Czytaj więcej...

8 października 2020
Autor: Rafał Kalota

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „NOWY DWOREK”, zatrudni osobę na stanowisko specjalisty terapii uzależnień. Mile widziane doświadczenie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 68 381 101 67 wew. 14 +48 606 894 329 oraz siedzibie Ośrodka.Czytaj więcej...

16 września 2020
Autor: Rafał Kalota

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „NOWY DWOREK”, zatrudni osobę na stanowisko Kucharza. Mile widziane doświadczenie w gastronomii. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 604 623 744 oraz siedzibie Ośrodka.Czytaj więcej...

15 lipca 2020
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku postępowania Termin podpisania umowy Wywóz nieczystości stałych. 2A/ZO/2020 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 24.06.2020 do godz. 10:00 *zał._nr_2 01.07.2020Czytaj więcej...

16 czerwca 2020
Autor: Rafał Kalota

  Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Informacja, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp Ogłoszenie o wyniku Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy) Dostawa środków czystości. 1/ZP/2020 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 *zał. nr […]Czytaj więcej...

2 czerwca 2020
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku postępowania Termin podpisania umowy Wywóz nieczystości stałych. 2/ZO/2020 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 09.06.2020 do godz. 10:00 *zał._nr 2Czytaj więcej...

25 maja 2020
Autor: Rafał Kalota

UWAGA!!! Szanowni Pacjenci, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz ze względu na Państwa bezpieczeństwo, zostaje wprowadzona możliwość zasięgania porad telefonicznych. Numer telefonów do poszczególnych oddziałów: Jordanowo (kwalifikacja do programu) +48 68 381 01 51 Jordanowo (Joker) +48 68 381 10 98 Glińsk +48 68 381 00 08 Nowy Dworek +48 68 381 01 22 […]Czytaj więcej...

28 kwietnia 2020
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku postępowania Termin podpisania umowy Dostawa bonów towarowych. 1A/ZO/2020 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 06.03.2020 do godz. 10:00 *zał. nr 2 16.03.2020  Czytaj więcej...

27 lutego 2020
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku postępowania Termin podpisania umowy Dostawa bonów towarowych. 1/ZO/2020 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 19.02.2020 do godz. 10:00 *zał. nr 2Czytaj więcej...

5 lutego 2020
Autor: Rafał Kalota

  Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Informacja, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp Ogłoszenie o wyniku Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy) Dostawa leków 3/ZP/2019 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 *zał. nr 1 […]Czytaj więcej...

12 grudnia 2019
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Informacja, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp Ogłoszenie o wyniku Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy) Dostawa leków 2/ZP/2019 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 *zał. nr 1 *zał. […]Czytaj więcej...

2 grudnia 2019
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Termin podpisania umowy Dostawa mięsa i wędlin. 11B/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 15.11.2019 do godz. 10:00 *zał. nr 2 27.11.2019  Czytaj więcej...

4 listopada 2019
Autor: Rafał Kalota

  Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Informacja, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp Ogłoszenie o wyniku Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy) Dostawa leków 1/ZP/2019 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 *zał. nr 1 […]Czytaj więcej...

25 października 2019
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Termin podpisania umowy Dostawa mięsa i wędlin. 11A/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 31.10.2019 do godz. 10:00 *zał. nr 2Czytaj więcej...

22 października 2019
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Termin podpisania umowy Dostawa środków czystości. 18/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 30.10.2019 do godz. 10:00 *zał. nr 2 *zał. nr 3 14.11.2019  Czytaj więcej...

21 października 2019
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie  o wyniku Termin podpisania umowy Dostawa warzyw. 10A/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 30.10.2019 do godz. 10:00 *zał. nr 2 13.11.2019r.  Czytaj więcej...

18 października 2019
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Termin podpisania umowy Dostawa artykułów ogólnospożywczych.. 14/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 24.10.2019 do godz. 10:00 *zał._nr 2 *zał. nr 3 08.11.2019r.Czytaj więcej...

15 października 2019
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyniku postępowania Termin podpisania umowy Dostawa mięsa i wędlin. 11/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 21.10.2019 do godz. 10:00 *zał. nr 2 Czytaj więcej...

11 października 2019
Autor: Rafał Kalota

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Termin podpisania umowy Dostawa pieczywa 8/ZO/2019 poniżej 30 tys. EURO *zał._nr 1 Do 16.10.2019 do godz. 10:00 *zał._nr 2 31.10.2019r.  Czytaj więcej...

2 października 2019
Autor: Rafał Kalota

Przychodzi taki okres w roku, że trzeba odpocząć, nabrać sił, i tak oto wakacje spędzili podopieczni z filii Nowy Dworek.Czytaj więcej...

22 sierpnia 2019
Autor: Tomek Junkwisz

Kolejna 3 edycja „Dnia Konia” za nami. Przedstawiamy naszą relację z przebiegu tego wydarzenia. Co roku organizujemy się na stajni zeby wszyscy razem cieszyć się z obecności naszych dużych przyjaciół, którzy pomagają nam zmagac się z życiowymi trudnościami. Dzień Konia był obfity w zmagania sportowe i kulturalne. Możemy wspólnie wspominać ten dzień dzięki naszej foto […]Czytaj więcej...

9 sierpnia 2019
Autor: Tomek Junkwisz

        Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o wyniku Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy) Wywóz nieczystości stałych 7/ZO/DiUOk poniżej 30 tys. EURO 25.06.2019Czytaj więcej...

19 czerwca 2019
Autor: Rafał Kalota

Ostatnie dni są najzimniejszymi, jakie pamiętają najstarsi Indianie, zatem warto powspominać gorące wakacje. Pod koniec sierpnia zeszłego roku musieliśmy się zmierzyć z pierwszymi wakacjami na trzeźwo. Gorzowski PKS zabrał nowodworską świtę do Pogorzelicy. Pomimo fal niepewności i lęku, które podmywały nasze wątpliwości jak spienione fale Bałtyku rozbijające się o piaszczyste wybrzeże, wyjazd spotkał się z […]Czytaj więcej...

4 lutego 2019
Autor: Tomek Junkwisz

3 listopada na naszej filii odbyła się impreza w haloweenowym klimacie, którą nazwaliśmy „Pumpkin Party 2018”. Przygotowania do niej trwały przez cały tydzień. Organizacja przebiegła bardzo sprawnie w duchu wzajemnej współpracy. Pracy było sporo począwszy od zaplanowania harmonogramu zadań, przygotowania konkurencji, wystroju sali, aż do poczęstunku. Podzieliśmy się na kilka grup tematycznych (duszki, zombie, wampiry, […]Czytaj więcej...

9 listopada 2018
Autor: Wacław Sinkiewicz

Nasi pacjenci zaangażowali się ostatnio w zbiórkę, którą zorganizował Zielonogórski Dom Samotnej Matki. Dzięki trzem drzewom kasztanowym znajdujących się na terenie naszej filii w dwa tygodnie zebraliśmy ponad 70 kilogramów kasztanów. Pieniądze otrzymane z wymiany zostaną przeznaczone na remont budynku DSM. Otrzymaliśmy piękne podziękowania od Zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, które zawisły u nas […]Czytaj więcej...

6 listopada 2018
Autor: Tomek Junkwisz

  Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Termin publikacji Pytania do SIWZ Informacja zgodnie z W art. 86 UST.5 Ustawy pZP Ogłoszenie o wyniku Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy) Dostawa leków 1/ZP/ DiUOk/ 2018 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 od 09.10.2018 do […]Czytaj więcej...

9 października 2018
Autor: Filip Strehlau

Z inicjatywy pacjentów wybraliśmy się 26 i 27 września na rykowisko. Rykowisko to okres godowy jeleni szlachetnych, piękne misterium jesiennej przyrody. Przed wyjściem na wieczorną obserwację zwierząt zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z myśliwymi z lokalnego koła łowieckiego. Myśliwi w swojej stanicy przygotowali dla nas posiłek, opowiadali o lokalnej faunie i florze, zwyczajach zwierząt. Chcieli też […]Czytaj więcej...

8 października 2018
Autor: Wacław Sinkiewicz

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Data publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Termin podpisania umowy Dostawa mięsa i wędlin 9/ZO/DiUOk/2018 poniżej 30 tys. EURO załącznik_1 od 02.10.2018 18.10.2018 godz. 12:00 załącznik_2 31.10.2018Czytaj więcej...

2 października 2018
Autor: Filip Strehlau

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy) Dostawa Pieczywa 5/ZO/DiUOk/2018 poniżej 30 tys. EURO załącznik_1 od 01.10.2018 do 16.10.2018 godz. 10:00 załącznik_2 31.10.2018Czytaj więcej...

1 października 2018
Autor: Filip Strehlau

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy Data publikacji Pytania do formularza ofertowego Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Termin podpisania umowy Dostawa oleju opałowego 1/ZO/DiUOk/2018 poniżej 30 tys. EURO załącznik_1 od 26.09.2018 do 10.10.2018 godz. 10:00 załącznik_2 19.10.2018Czytaj więcej...

26 września 2018
Autor: Filip Strehlau

1 września odbył się „Gliństock 2018” – mini festiwal muzyczny zorganizowany przez pacjentów naszej filii. Licynie stawili się pacjenci wszystkich oddziałów Ośrodka. Serwowana była grochówka, bigos, grillowane kiełbaski. Na uczestników czekały przekąski, ciasta, pączki i ciepłe/zimne napoje. Świetna muzyka sączyła się z głośników. Wystąpili m.in: zespół Lasal, raper Poison (projekt Jedno Życie) oraz pacjenci naszego […]Czytaj więcej...

18 września 2018
Autor: Wacław Sinkiewicz

“Długowyczekiwane przez nas lato powoli dobiega końca. Zdecydowaliśmy, że ostatnie ciepłe dni spędzimy na biwaku w miejscowości Wysoka, nad jeziorem Paklicko Małe. Spakowaliśmy niezbędne rzeczy i w poniedziałkowy poranek, 20 sierpnia wyruszyliśmy z Glińska. Marsz (14km) zajął nam trzy godziny. Szybko i sprawnie rozłożyliśmy obozowisko. Do naszej dyspozycji były kajaki i rowery wodne, z których […]Czytaj więcej...

3 września 2018
Autor: Wacław Sinkiewicz

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn. „Nowe Otwarcie 2021-2027”. Podczas konferencji  omówione zostaną zmiany Programu RPO 2020 – Lubuskie 2020, związane z nimi nabory, założenia polityki spójności po 2020 r. a także tematyka nowego unijnego budżetu. Konferencja odbędzie się 6 września 2018 r., w godzinach […]Czytaj więcej...

3 września 2018
Autor: Tomek Junkwisz

„31.07.2018 r. pojechaliśmy autokarem do Łagowa Lubuskiego. Naszym celem był park linowy. Większości z Nas pierwszy raz korzystała z takiej atrakcji. Na miejscu zapoznaliśmy się z zasadami bezpiecznego korzystania z przeszkód. Większość zaczęła od trasy na średnim poziomie trudności.  Garstka śmiałków od razu wybrała najtrudniejszą trasę. Emocji było mnóstwo. Wielu z Nas przeszło park kilkukrotnie. […]Czytaj więcej...

7 sierpnia 2018
Autor: Wacław Sinkiewicz

„W poniedziałek, 18 czerwca pojechaliśmy cała filią na turnus rehabilitacyjny do nadmorskich Dąbek. Na miejscu mieliśmy do dyspozycji basen, boiska, grill i rowery. Zamieszkaliśmy w przytulnych domkach. Czas spędzaliśmy korzystając z nadmorskich atrakcji, plażując, jedząc dobre rzeczy, jeżdżąc na rowerach i grając w gry zespołowe. Pogoda dopisała i atmosfera była naprawdę wakacyjna. Śledziliśmy też mundial […]Czytaj więcej...

2 lipca 2018
Autor: Wacław Sinkiewicz

„7 czerwca społeczność naszej filii brała udział w spływie kajakowym rzeką Paklicą, na trasie Lubrza – Gościkowo. Skorzystaliśmy z oferty Ośrodka Wczasowego „Martinez” w Lubrzy. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy z Glińska.  Po 12-kilometrowym marszu dotarliśmy do stanicy kajakowej w Lubrzy. Pogoda dopisała – czekał nas upalny dzień. Dobraliśmy się pary i zaczęliśmy spływ. Popłynęliśmy w dół […]Czytaj więcej...

1 lipca 2018
Autor: Wacław Sinkiewicz

„Jak co roku, w ramach współpracy z lokalną społecznością, zorganizowaliśmy najmłodszym mieszkańcom Glińska festyn z okazji dnia dziecka. Z entuzjazmem podzieliliśmy się zadaniami. Wielu z nas zapomniało o zwadach i konfliktach. Ważniejszy był wspólny cel i chęć pokazania sobie i mieszkańcom Glińska, że potrafimy zorganizować coś fajnego. Przygotowaliśmy ciasteczka, konkurencje z nagrodami, piosenki, malowanie twarzy […]Czytaj więcej...

13 czerwca 2018
Autor: Tomek Junkwisz

W dniach 12-13 maja 2018 roku w Zielonej Górze odbyły się XVI Mistrzostwa Polski w Ulicznej Piłce Nożnej Środowisk Trzeźwościowych oraz Osób Bezdomnych. Drużynie z Nowego Dworku udało sie w finale pokonać drużynę z Ciborza, jak komentowali kibice, były to małe derby województwa Lubuskiego. Mistrzostwa Polski w Piłce Ulicznej to wydarzenie sportowo – terapeutyczne. Ludzie […]Czytaj więcej...

15 maja 2018
Autor: Tomek Junkwisz

Przedstawiciele Naszego Ośrodka wzięli udział w polsko – niemieckiej konferencji pn. “Transgraniczna współpraca w zakresie zwalczania i zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr”. Konferencja odbyła się w dniu 11.04.2018r. w Forst w siedzibie Starostwa Powiatu Sprewa – Nysa w ramach Europejskiego Programu INTERREG VAJednym z celów projektu, którego częścią była konferencja, jest […]Czytaj więcej...

23 kwietnia 2018
Autor: Tomek Junkwisz

W dniu wczorajszym w Zielonej Górze odbyło sie losowanie drużyn do grup Mistrzostw Polski w Piłce Ulicznej, które zostaną rozegrane w dniach 12-13 maja 2018 roku w Zielonej Górze. W losowaniu jako współorganizator wydarzenia brał udział dyrektor SP ZOZ Nowy Dworek pan Andrzej Świder. Wiecej o wydarzeniu na www.pilkauliczna.pl  Przebieg losowania:Czytaj więcej...

17 kwietnia 2018
Autor: Tomek Junkwisz

Od początku marca bieżącego roku w naszym ośrodku nastąpił czas dużych zmian. Niedawno wybrany Dyrektor bez pardonu wziął się za zmiany na Nowym Dworku. Odmalowane zostały wszystkie pokoje, korytarze. Na podłogach zagościła nowa wykładzina. Otrzymaliśmy także nowiutkie meble zarówno do pomieszczeń wspólnych, jak i pokoi. Zostały one gustownie wybrane przez nasz zespół terapeutyczny. To jest […]Czytaj więcej...

16 kwietnia 2018
Autor: Tomek Junkwisz

3 kwietnia 2018r. zaraz po Wielkanocy nasi terapeuci zorganizowali nam zajęcia inne niż zwykle. Podzieliliśmy się na 5 grup, z których każda miała przedstawić jedną z popularnych bajek (Śpiąca Królewna, Królewna Śnieżka, Piotruś Pan, Smerfy i Kubuś Puchatek). Początkowe zaskoczenie i konsternacja szybko zamieniły się w burzę mózgów i działanie. Przeżywaliśmy wiele zaczynając od zniechęcenia, […]Czytaj więcej...

16 kwietnia 2018
Autor: Tomek Junkwisz

Wszyscy skrzętnie zabraliśmy się do pracy, aby tegoroczne święta wielkanocne przebiegły w jak najlepszej atmosferze. Niektórzy zajęli się tworzeniem ozdób, inni zaś postawili na działania kulinarne. Efekt był świetny, stoły były pełne przepysznych ciast, aromatycznego bigosu i znakomitych sałatek. Dopisała także pogoda, słońce delikatnie przyświecało nam zza okien podczas świątecznego śniadania i ogrzewało nasze twarze […]Czytaj więcej...

12 kwietnia 2018
Autor: Tomek Junkwisz

Święta Wielkanocne to dla nas okres oczekiwania i nadziei. Z kilkutygodniowym wyprzedzeniem rozpoczęły się przygotowania do świat jak i do nagrania kolędy wielkanocnej i teledysku. Podkład muzyczny stworzyli terapeuci Dariusz D. i Wacław S. Tekst piosenki i linię melodyczną napisał pacjent Wojciech B. Wytypowano troje solistów: Magdę M., Agatę F. i Wojciecha B. Ciekawostką jest, […]Czytaj więcej...

10 kwietnia 2018
Autor: Tomek Junkwisz

W ten weekend, tj. piątek i sobotę 23-24.03.2018, ruszyła tegoroczna edycja „Warsztatów dla rodzin i osób bliskich” w ramach programu PIK 3.0. Program PIK jest przeprowadzanym w naszym Ośrodku kompleksowym programem dla osób uzależnionych behawioralnie (czyli np. od hazardu, zakupów, komputera itp.), a jedną z jego części już szósty rok są wspomniane warsztaty. W ramach […]Czytaj więcej...

27 marca 2018
Autor: Karol Leniec