Historia

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” został utworzony dnia 1 września 1986 roku. Początkowo był częścią Szpitala Psychiatrycznego w Ciborzu, ale po dwóch latach został wyłączony i stał się odrębną jednostką leczniczą, podlegającą wojewodzie zielonogórskiemu.

Pierwotnie nosił nazwę „Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Młodzieży Uzależnionej w Nowym Dworku”, zarządzany był przez mgr Marię Borowską. Dysponował wówczas piętnastoma miejscami i był przeznaczony tylko dla osób z ówczesnego województwa zielonogórskiego. Po zmianie dyrektora ośrodka w roku 1992, którym został Sławomir Dziekan – lekarz psychiatra – rozszerzono przyjęcia o pacjentów kierowanych z całej Polski. 22 kwietnia 1998 roku Ośrodek został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego dyrektorem został mgr Artur Karkocki.

Od tego też czasu liczba miejsc w Ośrodku systematycznie wzrastała – pod koniec 2000 roku Ośrodek dysponował 104 miejscami, również w mieszkaniach readaptacyjnych. Dzisiaj Ośrodek dysponuje 240 miejscami, w  tym 25 dla osób z Podwójna Diagnozą i 25 w hostelu, rozlokowanymi w miejscowościach: Nowy Dworek, Glińsk, Jordanowo i Świebodzin. Ośrodkiem przez 11 lat zarządzał dyplomowany ekonomista Bolesław Pawlina poczynając od 2006 roku, by w 4 kwartale 2017 przekazać ster swojemu następcy Andrzejowi Świder.

Nowe czasy przyniosły nowe zmiany w 2019r. nastąpiła roszada na stanowisku dyrektora Ośrodka, w wyniku nowych wyzwań pani mgr Agnieszka Góras została wyłoniona na Dyrektora Ośrodka dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”.

Pani Góras objęła stanowisko dyrektora, kontynuując pracę w rozwoju i zarządzaniu Ośrodkiem, oraz dążąc do zapewnienia wysokiej jakości opieki i rehabilitacji dla naszych Pacjentów. Jej zaangażowanie oraz profesjonalizm stale przyczyniają się do dalszego rozwoju Ośrodka w zakresie leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, oraz podniesienia standardów opieki medycznej.