Zespół

 • Kierownik poradni Marta Turkiewicz-Wanat – lekarz specjalista psychiatra –  Porady lekarskiewtorki godz. 08.00 – 18:00,
  środy godz. 12.00 – 18:00,
 • Wanda Gąsior – lekarz chorób wewnętrznych, czwartki godz. 13.00 – 15.00,
 • Jan Strehlau – specjalista terapii uzależnień – Porady terapeutyczne- wtorek godz. 08:00 – 18:00,
 • Mariusz Matysik – specjalista terapii uzależnień- wtorek godz. 08:00 – 18:00,
 • Maciej Sobczak – specjalista terapii uzależnień
  poniedziałek godz. 09.00 – 18:00,
  środa godz. 09.00 – 18:00,
  czwartek godz. 09:00 – 18:00
 • Porady prawne (tylko dla pacjentów poradni)Prawnik Marcin Pawlinaczwartek godz. 15:00 – 18:00