Zespół

ADMINISTRACJA

 • Andrzej Świder – Dyrektor
 • Zbigniew Kędracki – Zastępca Dyrektora, ds. lecznictwa, specjalista psychiatra
 • mgr Ewa Kulasek – Główny księgowy

KWALIFIKACJA

 • mgr Lidia Atraszkiewicz – kierownik filii Kwalifikacja

Pedagog pracy socjalnej, specjalista terapii uzależnień. Od 2001 roku posiada Certyfikat Profilaktyki Uzależnień. Od 2003 roku tytuł specjalisty terapii uzależnień z nadania. Od 1987 roku pracowała w Ośrodku dla Osób Uzależnionych przy Szpitalu Psychiatrycznym w Ciborzu, a od 1993 roku do chwili obecnej w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek.

 • Mariola Dereżyńska – instruktor terapii uzależnień oraz instruktor terapii zajęciowej.

W Ośrodku pracuje od 2001 roku, zdobywała doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi  we wszystkich filiach Ośrodka.

 • mgr Elżbieta Roj – specjalista terapii uzależnień w trakcie specjalizacji
 • mgr Aneta Kaźmierczak – specjalista terapii uzależnień
 • mgr Milena Sawicka – psycholog

PION MEDYCZNY

Jesteśmy wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem lekarsko – pielęgniarskim, który dba o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów. Zapewniamy opiekę całodobową.

Zespół lekarski tworzą lekarze  specjaliści psychiatrii  oraz lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Zespół pielęgniarek tworzy 6 pielęgniarek. Pielęgniarki pracują w systemie równoważno – dyżurowym.
Całym zespołem pionu medycznego kieruje:  z-ca dyrektora d/spraw medycznych, specjalista psychiatrii Zbigniew Kędracki.

W procesie diagnostyczno-leczniczym, na co dzień współpracujemy z:

 • NZOZ ,,Nowy Szpital” w Świebodzinie (całodobowo),
 • Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze (całodobowo),
 • Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu,
 • oraz specjalistami z dziedziny laryngologii, dermatologii, okulistyki, stomatologii.

GLIŃSK

 • mgr Bożena Stonawska – kierownik oddziału

Specjalista psychologii klinicznej drugiego stopnia. Z osobami uzależnionymi pracuje od 1994 roku, a od 2000 roku w SPZOZ Nowy Dworek. Wcześniej pracowała jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Ciborzu.

 • mgr Dorota Jachowicz – psycholog

Z osobami uzależnionymi pracuje od 2002r. (diagnoza kliniczna, terapia indywidualna, konsultacje). Pracuje w filii  Glińsk i kontynuuje pracę z pacjentami na oddziale rehabilitacji.

 • mgr Marta Mikołajczyk – specjalista terapii uzależnień, pedagog

Z osobami uzależnionymi pracuje od 2004 roku; poprzednio pracowała w NZOZ Katolickim Ośrodku Rehabilitacyjno – Readaptacyjnym dla Młodzieży w Strychach; pełniła funkcję kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu.

 • mgr Paweł Dereżyński – specjalista terapii uzależnień, pedagog resocjalizacji z poradnictwem specjalistycznym oraz terapeuta zajęciowy.

Z osobami uzależnionymi pracuje od  2003 roku.

 • Dariusz Duliban – instruktor terapii uzależnień

Z osobami uzależnionymi pracuje od 2003 roku.

 • mgr Wacław Sinkiewicz – specjalista terapii uzależnień w trakcie specjalizacji

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku pedagogika, ze specjalnością Resocjalizacja z Poradnictwem specjalistycznym. W Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” pracuje od 2014 roku. Początkowo był pracownikiem nadzoru, a obecnie jest członkiem zespołu terapeutycznego.

NOWY DWOREK

 • mgr Agnieszka Góras – kierownik oddziału

Absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracuje w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek” od 2007 roku. Współprowadzi Trening Postaw Wychowawczych dla uzależnionych matek chcących odbudować więzi ze swoimi dziećmi. Współprowadzi grupy dla osób uzależnionych behawioralnie  w ramach programu „PIK ver 2.0”. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jako wychowawca oraz kierownik świetlic socjoterapeutycznych, pracowała w Biurze Pełnomocnika miasta Zielona Góra ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych na stanowisku terapeuta, tworzyła oraz prowadziła szkolenia we współpracy z Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze.

 • mgr Dariusz Dobrowolski – specjalista terapii uzależnień

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim o kierunku socjologia. W Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” pracuje od 2009 roku. Prowadzi grupę terapeutyczną oraz współprowadzi grupy dla osób uzależnionych behawioralnie w ramach programu PIK ver 2.0.

 • mgr Paulina Filar– psycholog

Ukończyła studia magisterskie na Wydziel Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” pracuje od 2007 roku. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, pomocą psychologiczną oraz prowadzi grupy dla osób z podwójną diagnozą. Współprowadzi Trening Postaw Wychowawczych dla uzależnionych matek chcących odbudować więzi ze swoimi dziećmi oraz trening asertywności i warsztaty radzenia sobie ze stresem w ramach programu PIK ver 2.0. Pracowała w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świebodzinie.

 • mgr Mirosław Rogalski – psycholog
 • mgr Monika Hołownia – pedagog, specjalista terapii uzależnień.

W Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” pracuje od 2007 roku. Początkowo była pracownikiem nadzoru, a od 2009 roku jest członkiem zespołu terapeutycznego i zajmuje się szeroko pojętą terapią zajęciową.

 • Jacek Guźniczak – instruktor terapii uzależnień oraz instruktor terapii zajęciowej

Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne o specjalności – resocjalizacja. W Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” pracuje ok. 11 lat. Obecnie prowadzi grupę terapeutyczną oraz współprowadzi grupy dla osób uzależnionych behawioralnie w ramach programu PIK ver 2.0.

 • mgr Grażyna Zugaj – specjalista terapii uzależnień

Ukończyła studia magisterskie na Wydziel Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- kierunek resocjalizacja. W Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” pracuje od 2010 roku. W ramach swoich obowiązków zajmuje się diagnozą uzależnień oraz udzielaniem indywidualnego wsparcia pacjentom. Wcześniej partyworker- od 2009 roku związana z poznańską grupą partyworkerską Iskra obecnie będącą częścią Stowarzyszenia; współtwórca projektu „Kochanym tatą być” skierowanego do wychowanków  Zakładu Poprawczego w Poznaniu.

 • mgr Ewa Paczocha – specjalista terapii uzależnień w trakcie specjalizacji
 • mgr Dobrosława Sadecka – specjalista terapii uzależnień

JOKER

 • mgr Mariusz Matysik – pedagog, specjalista terapii uzależnień.
 • mgr Olga Borkowska – pedagog, specjalista terapii uzależnień.
 • Maciej Góras – instruktor terapii uzależnień.
 • mgr Adrian Mikołajczyk – pedagog, specjalista terapii uzależnień. W Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek pracuje od 2001 roku. Prowadzi terapię uzależnień grupową oraz indywidualną. Specjalizuje się w diagnozowaniu i terapii osób uzależnionych behawioralnie od czynności takich jak hazard, gry losowe, gra na automatach.
 • mgr Daria Puciata – specjalista terapii uzależnień w trakcie specjalizacji.
 • Agata Banaś – instruktor terapii uzależnień.
 • Katarzyna Miranowska – instruktor terapii uzależnień.

MAŁA

 • mgr Jan Strehlau – pedagog, specjalista terapii uzależnień, kierownik filii Mała i programu terapeutycznego Ośrodka.

W Ośrodku od 1988r.

Dodatkowo: prowadzenie terapii indywidualnej w poradni w Kostrzynie

 • mgr Anna Rynda – pedagog, specjalistka terapii uzależnień.

W Ośrodku od 2001 roku.

Dodatkowo: prowadzenie terapii indywidualnej dla osób uzależnionych behawioralnie w ramach programu PIK, zajęcia edukacyjne terapii uzależnień w Zakładzie Karnym w Międzyrzeczu, szkolna profilaktyka uzależnień w gimnazjach powiatu świebodzińskiego, opieka nad stażystami.

 • mgr Anna Borkusiewicz-Bujak – pedagog, specjalista terapii uzależnień.

W Ośrodku od 2001 roku.

Dodatkowo: prowadzenie terapii indywidualnej dla osób uzależnionych behawioralnie w ramach programu PIK, opieka nad stażystami.

 • mgr Radosław Nowak – instruktor terapii uzależnień.

W Ośrodku od 2003 roku.

Dodatkowo: prowadzenie terapii indywidualnej dla osób uzależnionych behawioralnie w ramach programu PIK.

 • mgr Katarzyna Nowak – pedagog, oligofrenopedagog, specjalistka terapii uzależnień.

W Ośrodku od 2012 roku.

Dodatkowo: prowadzenie terapii indywidualnej dla osób uzależnionych behawioralnie w ramach programu PIK.

 • mgr Ewa Cieślińska – psycholog.

W Ośrodku od 2007 roku.

Dodatkowo: warsztaty umiejętności dla osób uzależnionych behawioralnie w ramach programu PIK, psycholog w Powiatowym Zespole Interwencji Psychologicznej, psycholog w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób w Kryzysie w Świebodzinie, zastępczyni przewodniczącego w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przemocy Domowej.

 • mgr Radosław Nowak – specjalista terapii uzależnień, w trakcie specjalizacji

PROGRAM ŚREDNIOTERMINOWY

 • mgr Karol Leniec – psycholog, specjalista terapii uzależnień, kierownik programu średnioterminowego.

W Ośrodku od 2008 roku.

Dodatkowo: prowadzenie grup weekendowych dla rodzin i bliskich osób uzależnionych behawioralnie w ramach programu PIK, opieka nad stażystami.

 • mgr Monika Szymkowiak – filolog, pedagog, specjalistka terapii uzależnień.

W Ośrodku od 2008 roku.

Dodatkowo: prowadzenie grup dla osób uzależnionych behawioralnie w ramach programu PIK.

 • mgr Aneta Ripa – socjolog, pedagog, specjalistka terapii uzależnień.

W Ośrodku od 2008 roku.

Dodatkowo: prowadzenie grup dla osób uzależnionych behawioralnie w ramach programu PIK, opieka nad stażystami

 • mgr Małgorzata Chamarczuk – specjalistka terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

W Ośrodku od 2014 roku.

Dodatkowo: prowadzenie warsztatów na temat profilaktyki uzależnień, a także metodach radzenia sobie ze stresem w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych w Zielonej Górze, Krzywańcu, Gorzowie Wlkp. i Słońsku.

DZIAŁ SOCJALNY

 • Mgr Anna Lipińska – Pedagog pracy socjalnej, Pedagog resocjalizacji, Specjalista psychoterapii uzależnień, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z pacjentem. Oprócz świadczonej pracy socjalnej na rzecz pacjenta w ramach funkcjonowania Działu Socjalnego, prowadzi konsultacje i doradztwo finansowe wobec pacjentów uzależnionych behawioralnie, w programie PIK oraz warsztaty z rodzicami i bliskimi osób uzależnionych behawioralnie.
 • Tomasz Junkwisz – pracownik socjalny, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z pacjentem w ramach funkcjonowania Działu Socjalnego.Pracownicy Działu Socjalnego udzielają pacjentom pomocy socjalno-prawnej na miarę kompetencji i możliwości zawodowych w regulowaniu spraw więcej…

HIPOTERAPIA

 • Sylwia Janczura – instruktor jazdy konnej i hipoterapii. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z koniem. Z osobami uzależnionymi pracuje od siedmiu lat.
 • Justyna Wamberska – instruktor hipoterapii i jazdy konnej. Posiada osiemnastoletnie doświadczenie w pracy z koniem. Od dziesięciu lat pracuje w zawodzie w tym sześć lat z osobami uzależnionymi.