Staże

W Ośrodku realizowane są staże kliniczne, które są integralną częścią specjalistycznych szkoleń w dziedzinie uzależnienia od narkotyków rekomendowanych przez Dyrektora Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii. Staże są realizowane po części teoretyczno-warsztatowej szkoleń. Staż kliniczny realizowany w ramach modułu I obejmuje 120 godzin, natomiast staż kliniczny realizowany w ramach modułu II trwa 80 godzin.

 

Program stażu:

 

 

Opiekunowie staży:

 • mgr Lidia Atraszkiewicz
 • mgr Olga Borkowska
 • mgr Anna Bujak
 • mgr Agnieszka Góras
 • mgr Magdalena Kotyza
 • mgr Mariusz Matysik
 • mgr Kinga Michałowska
 • mgr Adrian Mikołajczyk
 • mgr Marta Mikołajczyk
 • mgr Piotr Parzychowski
 • mgr Joanna Przybysz
 • mgr Ewa Renke
 • mgr Aneta Ripa
 • mgr Anna Rynda

W Ośrodku realizowane są również praktyki studenckie i wolontariat.

W celu umówienia terminu stażu prosimy o kontakt z mgr Magdaleną Kotyzą pod nr tel 608 672 206

Print Friendly, PDF & Email