Staże kliniczne

W Ośrodku realizowane są staże kliniczne, które są integralną częścią specjalistycznych szkoleń w dziedzinie uzależnienia od narkotyków rekomendowanych przez Dyrektora Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii. Staże są realizowane po części teoretyczno-warsztatowej szkoleń. Staż kliniczny realizowany w ramach modułu I obejmuje 120 godzin, natomiast staż kliniczny realizowany w ramach modułu II trwa 80 godzin.

 

Program stażu:

 

 

Opiekunowie staży:

  • mgr Lidia Atraszkiewicz
  • mgr Olga Borkowska
  • mgr Anna Bujak
  • mgr Agnieszka Góras
  • mgr Mariusz Matysik
  • mgr Adrian Mikołajczyk
  • mgr Marta Mikołajczyk
  • mgr Piotr Parzychowski
  • mgr Aneta Ripa
  • mgr Anna Rynda

W Ośrodku realizowane są również praktyki studenckie i wolontariat.

W celu umówienia terminu stażu prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Matysik pod nr tel 608 416 391