Program oddziału rehabilitacji społecznej – ul. Mała 5 Świebodzin

Program trwa do sześciu miesięcy. Do programu są kwalifikowani pacjenci, którzy ukończyli program podstawowy w jednej z filii Ośrodka: Glińsk, Joker, Nowy Dworek.

Obiekt – przystosowany jest do tego celu i składa się z :

 • 27 pokoi, 3/4 osobowych w większości z aneksem kuchennym i łazienką, 9 pomieszczeń pracowniczych (terapia indywidualna, pokój pracownika socjalnego itp.)
 • 4 sal do terapii grupowej
 • pracowni plastycznej
 • pracowni komputerowej
 • siłowni
 • świetlicy
 • biblioteki
 • kółka kulinarnego
 • pralni

Główne cele programu:

 • przygotowanie i realizacja osobistego planu terapii
 • nawiązanie kontaktu z wybranym rodzajem środowiska alternatywnego i/lub realizacja indywidualnych form aktywności
 • nauka i doskonalenie umiejętności zawodowych
 • budowanie i rozwijanie zasobów pomocnych w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów

Specyficzne elementy programu

  1. Rehabilitacja zawodowa – pacjenci pracują na stanowiskach rehabilitacyjnych głównie na terenie Świebodzina. Podstawowym celem jest nauka i doskonalenie umiejętności zawodowych. Ośrodek współpracuje w tym zakresie z 25 podmiotami z terenu Świebodzina.
  2. Edukacja i kursy zawodowe, staże – pacjenci korzystają z 3 liceów ogólnokształcących oraz dwóch szkół zawodowych na terenie Świebodzina. Uczestniczą w kursach organizowanych przy Urząd Pracy w Świebodzinie, firmę DIDASKO w Świebodzinie, pobliskie zakłady i firmy, warsztaty itp.
  3. Nauka samodzielności, zarządzanie finansami. Na tym etapie leczenia i rehabilitacji pacjentom wypłacany jest dwutygodniowy ekwiwalent, który służy do zaspokojenia potrzeb żywieniowych.
  4. Korzystanie z infrastruktury miasta Świebodzin. W ramach realizacji jednego z głównych celów rehabilitacji społecznej „nawiązanie i utrzymanie kontaktu z wybranym rodzajem środowiska alternatywnego i/lub realizacja indywidualnych form aktywności” pacjenci korzystają z wielu instytucji, kół zainteresowań, klubów sportowych, grup samopomocowych itp. na terenie Świebodzina

Rejestracja oraz informacje o przyjęciach:
tel. 68 381 10 91, 606 643 457 w godz. 7.30-15.00
Szczegółowe zasady przyjęć >>Przejdź<<
e-rejestracja >>Przejdź<<