Podstawowe informacje

Po przyjęciu do Ośrodka przez pierwsze 3 do 6 tygodni pacjenci przebywają w filii Kwalifikacja (Jordanowo 53, woj. lubuskie). Pod koniec tego okresu odbywa się kwalifikacja pacjenta do właściwej fazy leczenia przez zespół medyczno – terapeutyczny. Następnie, zgodnie z kwalifikacją, pacjenci przechodzą do różnych filii Ośrodka (Joker, Glińsk, Nowy Dworek, Mała). Zdarza się, że pacjent nie otrzymuje kwalifikacji do dalszej terapii w naszym ośrodku i zalecana jest zmiana ośrodka.

Czas pobytu w ośrodku zależy od tworzonego wspólnie z pacjentem indywidualnego planu leczenia; maksymalny czas pobytu wynosi 12 miesięcy.

Rodzina pacjenta może kontaktować się z pacjentem telefonicznie – zasady kontaktu ustalone są oddzielnie dla każdej filii. Odwiedziny rodziny należy zgłosić wcześniej celem ich omówienia i przygotowania.

Pacjenci podczas pobytu w ośrodku mają możliwość uregulowania swojej sytuacji prawnej i socjalnej. Pomaga w tym zespół pracowników Pionu Socjalnego.

Weź ze sobą…

Zostaw w domu…

Możesz z nami…