Oferta

Poradnia działa od 15.02.2012 roku realizuje dwa programy: PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO oraz PROGRAM PORADNI.

PROGRAM PORADNI

W placówce można zdiagnozować uzależnienie, poddać się leczeniu i terapii, uzyskać wsparcie oraz motywację do zmiany.

Świadczenia dla osób uzależnionych oraz ich rodzin realizowane są w formie konsultacji, porad, psychoterapii indywidualnej i grupowej prowadzonej przez lekarza psychiatrę oraz specjalistę terapii uzależnień. W placówce świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE w ramach NFZ.

Z usług poradni mogą skorzystać:

 • osoby uzależnione od narkotyków
 • osoby uzależnione od alkoholu
 • rodziny osób uzależnionych

Formy terapii:

 • Terapia grupowa Uzależnienia
 • Terapia Grupowa Współuzależnienia
 • Terapia Indywidualna Uzależnienia
 • Terapia Indywidualna Współuzależnienia
 • Konsultacje psychiatryczne
 • Farmakoterapia

PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Główne cele programu to:

 • objęcie leczeniem substytucyjnym osób uzależnionych od opioidów
 • łagodzenie objawów zespołu abstynencyjnego
 • redukcja używania nielegalnych narkotyków
 • redukcja zachowań ryzykownych i rozprzestrzeniania chorób zakaźnych
 • reintegracja społeczna
 • redukcja przestępstw

Do programu substytucyjnego mogą być zakwalifikowani:

 • Pacjenci dorośli, uzależnieni od opioidów
 • Po zawarciu kontraktu kwalifikuje lekarz poradni

Program substytucyjny realizowany jest w myśl koncepcji behawioralno – poznawczej z elementami terapii (dialogu) motywacyjnej nastawionych na realizację celów wynegocjowanych z pacjentem, z których akcent położony jest na:

 • poprawę jakości funkcjonowania społecznego
 • poprawę jakości życia osobistego
 • motywowanie do wprowadzania konstruktywnych zmian w życiu pacjenta
 • wypracowanie motywacji do aktywności zawodowej

Formy terapii:

 • farmakoterapia/ podawanie substytutu w postaci syropu o nazwie Methadone Hydrochloride Molteni 1 mg/ml
 • terapia grupowa osób w programie leczenia substytucyjnego
 • terapia indywidualna osób w programie leczenia substytucyjnego
 • edukacja prozdrowotna
 • motywowanie i pomoc w regulowaniu sytuacji socjalno-prawnej
 • konsultacje psychiatryczne

Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań ustalany jest indywidualnie i dostosowany do potrzeb.