Weź ze sobą…

Aby zostać przyjętym do Ośrodka, należy mieć z sobą:

 • skierowanie od lekarza rodzinnego, psychiatry, z poradni uzależnień oddziału detoksykacyjnego z rozpoznaniem wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10. Karta wypisowa ze szpitala nie jest skierowaniem. Skierowanie ważne jest 14 dni od daty wystawienia.
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RMUA, legitymacja emeryta-rencisty itp.)
 • dokumentację medyczną z poprzednich leczeń szpitalnych
 • wyniki ew. badań dotyczących np.: urazów głowy (jeżeli przebyłeś taki)
 • opinie psychologiczne (jeżeli posiadasz)
 • multitest na obecność narkotyków w organizmie (zakupiony w aptece)
 • jeżeli przyjmujesz leki przepisane przez lekarza weź ich zapas
 • ubranie, obuwie zmienne, ręcznik, przybory toaletowe, inne rzeczy osobiste

Można mieć z sobą:

 • kawę, herbatę, papierosy, tytoń, jedzenie
 • telefon i pieniądze (będą w początkowej fazie leczenia w depozycie)
 • podręczny sprzęt muzyczny (można używać dopiero we właściwej fazie leczenia)