Standardy

Standardy postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego zostały opracowane przez powołany przez Ministra Zdrowia zespół ekspertów.