Program

Wierzymy, że każdy z nas dysponuje zasobami, po które możemy sięgać w sprzyjających warunkach.

Rozumiemy, że różne osoby mogą potrzebować specyficznych, dogodnych i dostosowanych do potrzeb warunków do wprowadzania zmian. W naszej pracy z pacjentami staramy się by w miarę możliwości program terapeutyczny był „skrojony na miarę” czyli dostosowany do potrzeb i indywidualnych możliwości.

W swej podstawie teoretycznej program jest programem integracyjnym łączącym różne nurty psychoterapeutyczne: poznawczo – behawioralny, humanistyczny, egzystencjalny, metodę dialogu motywującego i społeczności terapeutycznej.

Każda osoba zgłaszając się na leczenie wyraża świadomą, pisemną zgodę na przyjęcie do jednostki. W związku z zawarciem kontraktu leczniczego z Ośrodkiem podpisuje również zgodę na czasowe zawężenie swoich praw ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych pacjentów.

Osoba, która zgłasza się do Ośrodka by podjąć leczenie zostaje przyjęta do oddziału „Kwalifikacja” gdzie przebywa od 3 do 6 tygodni. Po przejściu procedury diagnostycznej zostaje zakwalifikowana do jednego z programów Ośrodka: programu podstawowego, średnioterminowego lub hotelu, możliwa jest także kwalifikacja do leczenia w innym programie terapeutycznym. Program podstawowy można realizować w filiach: Glińsk, Joker, Nowy Dworek.