Dla Pracowników

Zaproszenie na konferencję dla pracowników SPZOZ Nowy Dworek

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego FENIKS w Krośnie Odrzańskim zaprasza na konferencję naukową pt: „Granice dobrowolności i przymusu leczenia osób uzależnionych”. Zgłoszenia udziału w konferecji prosimy kierować do Piotra Parzychowskiego (tel. 604474268).

podzial

podzial

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ul. Wazów 36, 65-044 Zielona Góra w dniach 28-29 listopada 2013r. zaprasza na szkolenie „Jak przetrwać niemożliwe – terapia uzależnień”. – psychologa klinicznego, certyfikowaną psychoterapeutkę i superwizora aplikanta S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta uzależnień, certyfikowana psychoterapeutka EAP (European Association for Psychotherapy).

1. Sposoby wzmacniania pożądanej motywacji, formułowania celu terapii.
2. Praca z „linią czasu” – poszukiwanie zasobów w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
3. Model Roberta Diltsa – strategie przeprogramowania.
4. Uzależnienie jako objaw w systemie – terapia systemowa.
5. Różne strategie w zależności od rodzaju środka uzależniającego – jedzenie, papierosy, alkohol, narkotyki.
6. Prezentacja przypadów.

Zapisy na szkolenie: Piotr Parzychowski tel. 604474268

podzial

Superwizja w oddziale Kwalifikacja.

W dniu 25 listopada 2013r. zapraszamy na superwizję pracy pracowników oddziału Kwalifikacja i Pionu Medycznego. Spotkanie poprowadzi Celina Żendarska – superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Rozpoczęcie superwizji o godzinie 9.00 w oddziale Kwalifikacja (pokój terapeutyczny na piętrze).

podzial

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ul. Wazów 36, 65-044 Zielona Góra w dniach 25-26 listopada 2013r. zaprasza na szkolenie „Listy ze świata nocy – praca ze snem w psychoterapii”. Szkolenie prowadzone przez Violetę Ambroziak – psychiatrę, certyfikowaną psychoterapeutkę i superwizora S.N Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz oraz EAP (European Association for Psychotherapy). Tematyka szkolenia:

  1. Współczesne kierunki terapii wobec zjawiska snu (funkcje snu. metody i korzyści pracy z marzeniami sennymi).
  2. Sen jako źródło doświadczenia samego siebie; możliwości kontaktu z wewnętrzną mądrością:

– eksploracja treści (odniesienie do realnego życia), własne rozumienie komunikatu

– podążanie za symbolem jako metaforą, praca z archetypami

– ekspresja poprzez tworzenie historii i opowiadań

– praca z wewnętrznym konfliktem

 1. Traumatyczne doświadczenia w snach – zmiana przebiegu i twórcza przemiana.
 2. Sny jeszcze nie wyjaśnione (budowa przestrzeni życiowej i nowej tożsamości)
 3. Proces integracji części, obejmujący świadomość i nieświadomość (wieloaspektowe obrazowanie siebie, „rzeźba osobista”).

Warsztat w znacznym stopniu odwołujący się do osobistego materiału (pamięci własnych snów) i własnej wewnętrznej pracy.

 Zapisy na szkolenie: Piotr Parzychowski tel. 604474268

podzial

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ul. Wazów 36, 65-044 Zielona Góra zaprasza w dniach 15-16 listopada 2013r. na szkolenie „Rozbity dzban – terapia osób wykorzystywanych seksualnie”. Szkolenie prowadzone przez Aleksandrę Nowak – psychologa klinicznego, psychoterapeutkę, doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

 1. Proces diagnozy – proces terapii (rozpoznawanie, rozumienie i spożytkowanie symptomów wykorzystania seksualnego).
 2. Etapy pracy i cele terapii.
 3. Wybrane metody pracy terapeutycznej (rysunek, metafora, opowieści).
 4. Zjawisko traumatycznego przeciwprzeniesienia u terapeuty.
 5. Dylematy terapeuty pracującego z klientami wykorzystywanymi seksualnie (aspekty etyczne, moralne i prawne).
 6. Prezentacja przypadków, dyskusja, wymiana doświadczeń.

Zapisy na szkolenie: Piotr Parzychowski tel. 604474268