Zasady przyjęć

1) Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 pod numerem 68 381 10 91 wew. 28, 26
lub 606 643 457

Po rejestracji elektronicznej lub telefonicznej wyznaczany jest wstępny termin badania lekarskiego kwalifikacyjnego do Ośrodka.
O przyjęciu pacjenta do Ośrodka decyduje lekarz

2) Odział przyjęć Kwalifikacja, gdzie należy się zgłosić osobiście w ustalonym wcześniej terminie, znajduje się w miejscowości Jordanowo nr 53 (woj. lubuskie). Prosimy o przybycie do godziny 14:00 w celu rejestracji, sporządzenia wywiadu pielęgniarskiego oraz przeprowadzenia badania testowego na obecność substancji psychoaktywnych. Badanie lekarskie decydujące o przyjęciu odbywa się po godzinie 15:00

3) Wymagane dokumenty:

 • aktualne skierowanie od lekarza (rodzinnego, psychiatry lub innego lekarza). Karta wypisu ze szpitala nie jest skierowaniem. Skierowanie ważne jest 14 dni od daty wystawienia
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RMUA, legitymacja emeryta-rencisty itp)

4) Należy wziąć z sobą:

 • multitest na obecność narkotyków w organizmie (zakupiony w aptece)
 • zapas leków i zaświadczenie od lekarza rodzinnego o konieczności ich przyjmowania (dla pacjentów, którzy biorą leki).

5) Do ośrodka przyjmowane są:

  • osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych tj. narkotyków (w tym dopalaczy), leków z odpowiednim rozpoznaniem choroby wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10:
   • F11 – uzależnienie od opiatów (heroina, kodeina, tramadol itp),
   • F12 – uzależnienie od kanabinoli (marihuana, haszysz itp)
   • F13 – uzależnienie od leków nasennych i uspokajających (relanium, klonazepan, luminal, zoplidem itp)
   • F14 – uzależnienie od kokainy
   • F15 – uzależnienie od substancji psychostymulujacych (amfetamina, metaamfetamina, MDMA, kofeina itp)
   • F16 – uzależnienie od substancji halucynogennych (LSD, grzyby halucynogenne itp)
   • F18 – uzależnienie od lotnych rozpuszczalników organicznych (benzyna, butapren, rozpuszczalnik nitro itp)
   • F19 – uzależnienie od kilku substancji psychoaktywnych (w tym łączne od alkoholu i dodatkowo innej substancji psychoaktywnej poza tytoniem)
  • osoby pełnoletnie, wyrażające zgodę na leczenie
  • osoby nie wymagające detoksykacji ( minimum 2 tygodnie całkowitej trzeźwości od alkoholu, narkotyków oraz leków z grupy leków nasennych i uspokajających stosowanych nałogowo jak np. Relanium, Clonazepam, Estazolam )
    • Celem redukcji potencjalnych nieporozumień rekomendujemy odbycie 2 tygodniowej detoksykacji szpitalnej bezpośrednio przed przyjazdem do Ośrodka

OSÓB UZALEŻNIONYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE OD ALKOHOLU NIE PRZYJMUJEMY!