Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzy-stniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP/5/DiUOk/2011 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 załącznik_3 załącznik_4 załącznik_5 załącznik_6 od 2011-09-12 do 2011-09-29 godz. 10:00 załącznik_7
2011-10-24

Dokument z dnia: 12.09.2011, 11:24
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 22.09.2011, 13:42
Termin: 29.09.2011, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 24.10.2011, 12:59

<-- Powrót