Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 3 października 2014 o 18:32:40. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ  Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup oleju napędowego ZP/2/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 załącznik_3
od 2012-02-27 do 2012-03-08 godz. 10:00
załącznik_4
2012-03-20

Dokument z dnia: 27.02.2012, 11:32
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 27.02.2012, 11:32
Termin: 08.03.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 20.03.2012, 13:07

Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wpisem z 3 października 2014 o 18:32:40 a aktualną wersją.

Print Friendly, PDF & Email
single