Ministerstwo zdrowia Ośrodek Dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii


Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko:

Płeć:

Mężczyzna Kobieta

Wiek:

Mniej niż 18 lat 19-34 lat Więcej niż 34 lat

Adres zamieszkania:


Telefon:Email:Imię i nazwisko osoby bliskiej
przebywającej w Ośrodku:Dla pacjenta jestem :

(Proszę podać stopień relacji w jakiej
jest się związanym z naszym pacjentem)
matka/ojciec, partner/partnerka
siostra/brat, wujek/ciocia,
przyjaciel/przyjaciółka itd:Zgodnie z ustaleniami telefonicznymi deklaruję
uczestnictwo w wartsztatach w dniach:

23-24.03.2018
06-07.04.2018
11-12.05.2018
08-09.06.2018
07-08.09.2018
28-29.09.2018

Oświadczenia:
Oświadczam, że wezmę udział w warsztatach. Zostałem poinformowany/a o jego tematyce, zasadach finansowania oraz możliwości i zasadach rezygnacji z uczestnictwa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 992)
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem : 604 474 268

Program Interwencji Kompleksowej PIK ver. 2.4 Nowy Dworek 2017. Program współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia