Glińsk – Festyn z okazji dnia dziecka

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 1 lipca 2018 o 22:32:48. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

„Jak co roku, w ramach współpracy z lokalną społecznością, zorganizowaliśmy najmłodszym mieszkańcom Glińska festyn z okazji dnia dziecka. Z entuzjazmem podzieliliśmy się zadaniami. Wielu z nas zapomniało o zwadach i konfliktach. Ważniejszy był wspólny cel i chęć pokazania sobie i mieszkańcom Glińska, że potrafimy zorganizować coś fajnego. Przygotowaliśmy ciasteczka, konkurencje z nagrodami, piosenki, malowanie twarzy – dla każdego coś fajnego. Pierwotnie impreza miała się odbyć w sobotę, 2 czerwca, ale pogoda pokrzyżowała nam plany. Przez deszcz i burze musieliśmy wszystko przenieść na niedzielę. Dzieci z początku nieufne i nieśmiałe bawiły się wybornie. Współpraca między nami szła znakomicie, a najlepszą nagrodą za włożony trud były uśmiechy na twarzach dzieci. Ja osobiście jestem wdzięczny za takie inicjatywy. Mogę dzięki nim poczuć się godnym, normalnym człowiekiem, znowu częścią społeczeństwa.”

– pacjent Mateusz –

* Wszystkie osoby biorące udział w tym wydarzeniu, dobrowolnie zgodziły się na publikację ich wizerunku.
Przywiązujemy dużą uwagę i wszelką dbałość do sprawowania ochrony, wizerunku i prywatności.

Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wpisem z 1 lipca 2018 o 22:32:48 a aktualną wersją.

Print Friendly, PDF & Email
<-- Powrót