Dostawa artykułów ogólnospożywczych

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 21 listopada 2017 o 11:39:28. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa artykułów ogólnospożywczych 9/ZO/DiUOk/2017 poniżej 30 tys. EURO

załącznik_1

od 25.10.2017 do 07.11.2017 godz. 10:00

załącznik_2

 załącznik_3 21.11.2017

 

Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wpisem z 21 listopada 2017 o 11:39:28 a aktualną wersją.

Print Friendly, PDF & Email
<-- Powrót