Warsztaty dla rodzin i osób bliskich w ramach programu PIK 3.0

W ten weekend, tj. piątek i sobotę 23-24.03.2018, ruszyła tegoroczna edycja „Warsztatów dla rodzin i osób bliskich” w ramach programu PIK 3.0. Program PIK jest przeprowadzanym w naszym Ośrodku kompleksowym programem dla osób uzależnionych behawioralnie (czyli np. od hazardu, zakupów, komputera itp.), a jedną z jego części już szósty rok są wspomniane warsztaty.

W ramach spotkania, w spokojnych i miłych warunkach obrzeży Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, uczestnicy warsztatów mogli przy kominku zapoznać się z tematyką uzależnień behawioralnych, poznać podstawowe mechanizmy rządzące uzależnieniami i zapoznać się z kluczowymi kwestiami tak bardzo interesującymi niemal każdego, kto doświadczył tego problemu w rodzinie: jak się komunikować, jak pomagać odpowiedzialnie lub jak zadbać o siebie w tej trudnej relacji. Wszystko w miłej atmosferze, mimo iż przepracowywane tematy nie należały ani do najłatwiejszych, ani do najprzyjemniejszych. Przed nami jeszcze pięć takich spotkań w tym roku, mamy nadzieję, że równie owocnych. Wielu uczestników po zakończonych warsztatach deklarowało chęć do rozpoczęcia własnej pracy nad przeżywanymi problemami w rodzinie, co w naszym odczuciu najwyraźniej świadczy o ich potrzebie pracy nad własnym zdrowiem, stabilnością i komfortem życia mimo przeżywanych trudności, a przy okazji daje największe szanse na skuteczne pomaganie bliskim w ich procesie zdrowienia.

Program Interwencji Kompleksowej PIK ver 3.0 Nowy Dworek 2018 koordynowany jest przez Panie Agnieszkę Góras i Martę Mikołajczyk, a współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Wersje wpisu:

This post has not been revised since publication.

Print Friendly, PDF & Email
single