Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 3 października 2014 o 18:14:12. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych ZP 6/DiUOk/2013  Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8  załącznik_1  załącznik_2 załącznik_3 załącznik_4  
od 2013-11-25 do 2013-12-04 godz. 10:00
 załącznik_5 2013-12-18

Dokument z dnia: 25.11.2013, 13:28
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 25.11.2013, 13:28
Termin: 04.12.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 18.12.2013, 13:53

Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wpisem z 3 października 2014 o 18:14:12 a aktualną wersją.

Print Friendly, PDF & Email
single