Mała

Filia mieści się w miejscowości Świebodzin.

W budynku mieszczą się oddziały: rehabilitacji społecznej, programu średnioterminowego oraz hostelu.

Obiekt – składa się z:

 • 27 pokoi, 3/4 osobowych w większości z aneksem kuchennym i łazienką, 9 pomieszczeń pracowniczych (terapia indywidualna, pokój pracownika socjalnego itp.)
 • 4 sal do terapii grupowej
 • pracowni plastycznej
 • pracowni komputerowej
 • siłowni
 • świetlicy
 • biblioteki
 • kółka kulinarnego
 • pralni

Kadrę stanowią:

 • 7 specjalistów terapii uzależnień
 • 1 osoba w trakcie specjalizacji
 • 2 instruktorów terapii uzależnień
 • 1 terapeuta zajęciowy
 • 1 pracownik socjalny
 • 4 psychologów
 • lekarz psychiatra