Program krótkoterminowy

Program skierowany do osób, którym zależy na indywidualnie wynegocjowanym czasie terapii, trwającym średnio 6 miesięcy. Oparty na skonstruowanej, wynegocjowanej  przez pacjenta treści indywidualnego planu terapii (Mapa problemów związanych z uzależnieniem oraz ich rozwiązań).

Realizowany w dwóch kilkunastoosobowych grupach terapeutycznych nastawionych na intensywną terapię grupową oraz terapię indywidualną w miarę sygnalizowanych potrzeb. Każdy uczestnik programu bierze udział w diagnozie psychologicznej, ma możliwość systematycznej terapii  psychologicznej oraz uczestniczenia w hipoterapii.

Jako zespół profesjonalistów jesteśmy nastawieni na realistyczne rozpoznawanie obecnych zasobów pacjenta i adekwatne ich wspieranie, komunikację wprost, intensywną edukację związaną z uzależnieniem, pracę z błędnymi przekonaniami poznawczymi pacjenta.
W program wpisane są też działania PIK – Programu Interwencji Kompleksowej skierowanego do pacjentów uzależnionych czynnościowo (patologiczny hazard, kupowanie, korzystanie z internetu), również do ich rodzin i bliskich.

Print Friendly, PDF & Email