Program krótkoterminowy

Program krótkoterminowy skierowany jest do osób, którym ze względu na różne powody zależy na indywidualnie wynegocjowanym czasie terapii, wynoszącym najczęściej do 6 miesięcy. Oparty jest na skonstruowanej przez samego pacjenta i wynegocjowanej z grupą oraz zespołem terapeutycznym Mapie problemów związanych z uzależnieniem. Zbudowana w jak najszybszym czasie Mapa staje się dla pacjenta jego indywidualnym planem terapii i w jak największym dostępnym stopniu ma oddawać mu autonomię działania.
Sam program realizowany jest w dwóch, maksymalnie dwunastoosobowych grupach terapeutycznych, znajdujących się w filii miejskiej Ośrodka. Obejmuje zintensyfikowaną terapię grupową oraz terapię indywidualną z terapeutą i/lub psychologiem w miarę sygnalizowanych potrzeb. Każdy uczestnik programu bierze udział w pogłębionej diagnozie problemowej uzależnienia, diagnozie psychologicznej, ma możliwość uczestniczenia w zajęciach hipoterapii i pełnienia w czasie terapii adekwatnych ról społecznych.
Jako zespól profesjonalistów jesteśmy nastawieni na realistyczne rozpoznanie obecnych zasobów pacjenta, adekwatne ich wspieranie, komunikację wprost, intensywną edukację związaną z uzależnieniem, pracę nad błędnymi przekonaniami pacjenta oraz oddawanie odpowiedzialności w zarządzaniu czasem wolnym i finansami. Zdobytą wiedzę i umiejętności pacjenci weryfikować mogą jeszcze w czasie pobytu w Ośrodku, poprzez uczestnictwo w życiu miasta i wyjazdy na urlopy programowe.
Zrealizowanie założeń Mapy problemów związanych z uzależnieniem, każdorazowo kończy się skonstruowaniem przez pacjenta Planu Rozwoju Osobistego, będącego jego dalszymi wytycznymi związanymi z utrzymywaniem trzeźwości po zakończeniu programu.
W program wpisane są też działania PIK – Programu Interwencji Kompleksowej skierowanego zarówno do pacjentów uzależnionych czynnościowo (patologiczny hazard, kupowanie, korzystanie z Internetu), jak również do ich rodzin i bliskich.Rejestracja oraz informacje o przyjęciach:
tel. 68 381 10 91, 606 643 457 w godz. 7.30-15.00
Szczegółowe zasady przyjęć >>Przejdź<<
e-rejestracja >>Przejdź<<