Program interwencji kompleksowej PIK

Program Interwencji Kompleksowej PIK ver.3.1 jest zmodyfikowaną wersją programów PIK realizowanych przez SP ZOZ „Nowy Dworek” w latach 2012 – 2018.
Celem programu jest uczestnictwo pacjentów uzależnionych behawioralnie w różnorodnej terapii, dostosowanej do etapu leczenia, na którym obecnie się znajdują oraz ich indywidualnych potrzeb w tym zakresie.
Diagnozę uzależnień behawioralnych pacjentów opisujemy w oparciu o główne 4 czynności : hazard, zakupy, korzystanie z Internetu, granie w gry elektroniczne. Od 2018r. wzbogaciliśmy ją o diagnozę uzależnienia od pracy.
Program PIK ver.3.1 zrealizujemy w 5 filiach Ośrodka dla Osób Uzależnionych „Nowy Dworek” oraz w poradni w Kostrzynie nad Odrą.
Czas realizacji programu: od stycznia do grudnia 2019r.

Program obejmuje: zajęcia grupowe kontynuowane w formie zajęć indywidualnych, indywidualne wsparcie terapeutyczne, interwencje kryzysowe, poradnictwo rodzinne, weekendowe warsztaty dla rodziców, poradnictwo finansowe i prawne, warsztaty umiejętności: asertywności, radzenia sobie ze stresem, pracy z zasobami. Realizatorzy projektu przez cały czas jego trwania uczestniczą w regularnej superwizji.

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.