Program interwencji kompleksowej PIK

Program Interwencji Kompleksowej PIK ver. 3.0 jest kolejną – trzecią wersją rozbudowanego programu terapii osób uzależnionych od czynności: grania hazardowego, kupowania, wykonywania pracy, grania w gry internetowe, korzystania z Internetu. Czas realizacji: od stycznia do grudnia 2018r.

Program obejmuje: zajęcia grupowe kontynuowane w formie zajęć indywidualnych, indywidualne wsparcie terapeutyczne, interwencje kryzysowe, poradnictwo rodzinne, weekendowe warsztaty dla rodziców, poradnictwo finansowe i prawne, warsztaty umiejętności: asertywności, radzenia sobie ze stresem, pracy z zasobami, Trening Zastępowania Agresji. Realizatorzy projektu przez cały czas jego trwania uczestniczą w regularnej superwizji.

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.