Dostawa zestawów komputerowych

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 9 lipca 2018 o 08:10:02. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

 

 

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Formularz ofertowy
Termin publikacji
Zmiany do formularza ofertowego
Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa zestawów komputerowych 4/ZO/2018 poniżej 30 tys. EURO od 14.06.2018 do 27.06.2018

02.07.2018

godz. 10:00

Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wpisem z 9 lipca 2018 o 08:10:02 a aktualną wersją.

Print Friendly, PDF & Email
<-- Powrót