Dostawa Bonów Towarowych.

Przedmiot zamówienia Znak sprs vs jj cj c cdjiosqjoiwqoijwqoijqijawy Wartość zamówienia Formularz ofertowy
Termin publikacji Pytania do formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Termin podpisania umowy
Dostawa Bonów Towarowych. 9/ZO/2020 poniżej 30 tys. EURO

*zał._nr 1

Do 29.10.2020 do godz. 12:00 *zał. nr 2 16.11.2020

Wersje wpisu:

Print Friendly, PDF & Email
single