Przetargi zakończone

Przetarg na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Termin publikacji
Pytania do formularza ofertowego
Informacja, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp
Ogłoszenie o wyniku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa leków 2/ZP/2019 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 *zał. nr 1 *zał. nr 2
Do 10.12.2019 godz.0 9:00
*zał. nr 3 *zał. nr 4 *zał. nr 5 *zał. nr 6 10.12.2019

Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Rafał Kalota
Publikacja dnia: 02.12.2019, 14:33

Obwieszczenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży pojazdu marki Ford Transit 2.0

OBWIESZCZENIE

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ ,,Nowy Dworek”
sprzeda w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego samochód marki:

FORD TRANSIT 2.0 TDI WERSJA S 2006r.
MIKROBUS 9 osób.
poj / moc siln. 1998 ccm / 63 kW (86KM)
przebieg: 312 451 km
Cena wywoławcza: 8 200 zł netto

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2014r. o godz. 11:00
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie ofert z ceną w zamkniętej kopercie nie później niż do godz. 10:00 w dniu przetargu.

Oferta powinna zawierać:
– imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna
– oferowaną cenę i sposób jej zapłaty

Przetarg odbędzie się w pomieszczeniu Administracji Ośrodka Nowy Dworek 46
Oględziny codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Tel. 606 643 527

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta przy tej samej cenie przetargowej lub unieważnienie przetargu w części lub całości bez podania przyczyny

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia.