Zakończone poniżej progów unijnych

Dostawa leków

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Termin publikacji
Pytania do SIWZ
Informacja zgodnie z W art. 86 UST.5 Ustawy pZP
Ogłoszenie o wyniku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa leków

1/ZP/

DiUOk/

2018

Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8
od 09.10.2018 do 05.11.2018 godz. 11:30

26.11.2018

Dostawa leków

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Termin publikacji
Pytania do SIWZ
Informacja, o której mowa w art. 85 ust.5 ustawy Pzp
Ogłoszenie o wyniku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Dostawa leków 1/ZP/DiUOk/2017 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8
od 06.11.2017 do 23.11.2017 godz. 12:00

 14.12.2017

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Termin publikacji
Pytania do oferty
Informacja, o której mowa w art. 85 ust.5 ustawy Pzp
Ogłoszenie o wyniku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Termin udzielenia zamówienia (podpisanie umowy)
Przetarg nieograniczony na dostawę leków 1ZP/DiUOk/2016 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8
od 07.11.2016 do 22.11.2016 godz. 10:30
07.12.2016

Dokument z dnia: 07.11.2016, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 07.11.2016, 13:00
Termin: 22.11.2016, 10:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 09.12.2016, 18:00

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Pytania do oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP1B/DiUOk/2015 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 30.12.2015 do 15.01.2016 godz. 09:30
 załącznik_3  załącznik_4  30.01.2016

Dokument z dnia: 30.12.2015, 10:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 30.12.2015, 23:15
Termin: 15.01.2016, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 01.02.2016, 11:50

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Pytania do oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP1A/DiUOk/2015 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 27.11.2015 do 09.12.205 godz. 10:00
załącznik_3
załącznik_4
załącznik_5  ———

Dokument z dnia: 27.11.2015, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 27.11.2015, 13:00
Termin: 09.12.2015, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 22.12.2015, 10:30

Przetarg nieograniczony na zakup leków do prowadzenia terapii substytucyjnej w ramach programu ambulatoryjnego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP2A/DiUOk/2015 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 24.11.2015 do 04.12.205 godz. 10:00
załącznik_3 21.12.2015r.

Dokument z dnia: 24.11.2015, 10:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 24.11.2015, 11:00
Termin: 04.12.2015, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 21.12.2015, 23:15

Przetarg nieograniczony na zakup leków do prowadzenia terapii substytucyjnej w ramach programu ambulatoryjnego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP2/DiUOk/2015 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 05.11.2015 do 19.11.205 godz. 10:00
załącznik_3 ——

Dokument z dnia: 05.11.2015, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 05.11.2015, 14:30
Termin: 19.11.2015, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 20.11.2015, 10:00

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zmiany do SIWZ
Data publikacji
Pytania do oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP1/DiUOk/2015 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 Treść poprawiana: Strona 14, załącznik nr 1, kolumna „Ilość ogółem na 2015r.”
Treść poprawiona: „Ilość ogółem na 2016r.”
od 03.11.2015 do 20.11.205 godz. 10:00
załącznik_3 załącznik_4  ————

Dokument z dnia: 03.11.2015, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 03.11.2015, 12:00
Termin: 20.11.2015, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 26.11.2015, 19:20

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Pytania do SIWZ
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP2/DiUOk/2014 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2014-12-03 do 2014-12-10 godz. 10:00
załącznik_1
załącznik_2
załącznik_3
załącznik_4
załącznik_5
załącznik_6
załącznik_7
załącznik_8

Dokument z dnia: 03.12.2014, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 03.12.2014, 12:00
Termin: 10.12.2014, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 22.12.2014, 14:00

Przetarg nieograniczony na zakup leków do prowadzenia terapii substytucyjnej w ramach programu ambulatoryjnego

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na zakup leków do prowadzenia terapii substytucyjnej w ramach programu ambulatoryjnego ZP/1/DiUOk/2014 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2014-11-12 do 2014-11-24 godz. 10:00
załącznik_3  18.12.2014

Dokument z dnia: 12.11.2014, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Filip Strehlau
Publikacja dnia: 12.11.2014, 13:40
Termin: 24.11.2014, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 18.12.2014, 08:00

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych ZP/6/DiUOk/2011 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 od 2011-09-27 do 2011-10-06 godz. 10:00 załącznik_3
2011-10-20

Dokument z dnia: 27.09.2011, 12:09
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 27.09.2011, 12:09
Termin: 06.10.2011, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 20.10.2011, 13:21

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzy-stniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP/5/DiUOk/2011 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 załącznik_3 załącznik_4 załącznik_5 załącznik_6 od 2011-09-12 do 2011-09-29 godz. 10:00 załącznik_7
2011-10-24

Dokument z dnia: 12.09.2011, 11:24
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 22.09.2011, 13:42
Termin: 29.09.2011, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 24.10.2011, 12:59

Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości ZP/4/DiUOk/2011 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 załącznik_3 załącznik_4
od 2011-09-06 do 2011-09-27 godz. 10:00
załącznik_5
2011-10-17

Dokument z dnia: 06.09.2011, 11:47
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 06.09.2011, 11:47
Termin: 27.09.2011, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 17.10.2011, 11:28

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólno- spożywczych

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony
na dostawę produktów ogólno- spożywczych
ZP/3/DiUOk/2011 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 załącznik_3
od 2011-08-25 do 2011-09-14 godz. 10:00
załącznik_4
2011-09-28

Dokument z dnia: 25.08.2011, 13:18
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 25.08.2011, 13:18
Termin: 14.09.2011, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 28.09.2011, 11:18

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin ZP/2/DiUOk/2011 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8  załącznik_1  załącznik_2
od 2011-08-18 do 2011-09-05 godz. 09:30
 załącznik_3
2011-09-16

Dokument z dnia: 18.08.2011, 13:28
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 18.08.2011, 13:28
Termin: 05.09.2011, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 16.09.2011, 12:36

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego oraz bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego oraz bezgotówkowy zakup oleju napędowego  ZP/1/DiUOk/2011 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8  załącznik_1  załącznik_2 od 2011-08-12 do 2011-08-30 godz. 09:30  załącznik_3  2011-09-12

Dokument z dnia: 12.08.2011, 12:53
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 12.08.2011, 12:53
Termin: 30.08.2011, 09:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 12.09.2011, 11:49

Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ  Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na bezgotówkowy zakup oleju napędowego ZP/2/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 załącznik_3
od 2012-02-27 do 2012-03-08 godz. 10:00
załącznik_4
2012-03-20

Dokument z dnia: 27.02.2012, 11:32
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 27.02.2012, 11:32
Termin: 08.03.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 20.03.2012, 13:07

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ  Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego  ZP/1/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8  załącznik_1  załącznik_2  załącznik_3  
od 2012-02-23 do 2012-03-05 godz. 10:00
 załącznik_4
2012-03-19

Dokument z dnia: 23.02.2012, 11:15
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 23.02.2012, 11:15
Termin: 05.03.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 19.03.2012, 14:35

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP/5/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2012-12-11 do 2012-12-20 godz. 10:00
załącznik_3
2013-01-09

Dokument z dnia: 11.12.2012, 14:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 11.12.2012, 14:00
Termin: 20.12.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 09.01.2013, 13:55

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego ZP/4/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2012-11-09 do 2012-11-29 godz. 11:00
załącznik_3
2012-12-11

Dokument z dnia: 09.11.2012, 14:27
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 09.11.2012, 14:27
Termin: 29.11.2012, 11:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 11.12.2012, 13:42

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego  ZP/3/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1  załącznik_2  
od 2012-11-09 do 2012-11-29 godz. 10:00
 załącznik_3  
2012-12-12

Dokument z dnia: 09.11.2012, 12:25
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 09.11.2012, 12:25
Termin: 29.11.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 12.12.2012, 10:26

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych ZP/2/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2012-11-05 do 2012-11-22 godz. 10:00
załącznik_3
2012-12-07

Dokument z dnia: 05.11.2012, 13:10
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 05.11.2012, 13:10
Termin: 22.11.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 07.12.2012, 12:15

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin ZP/1/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2012-11-05 do 2012-11-20 godz. 10:00
załącznik_3
2012-12-03

Dokument z dnia: 05.11.2012, 13:07
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 05.11.2012, 13:07
Termin: 20.11.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 03.12.2012, 13:18

Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości ZP 5a/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2013-12-18 do 2013-12-30 godz. 10:00
załącznik_3  2014-01-16

Dokument z dnia: 18.12.2013, 13:45
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 18.12.2013, 13:45
Termin: 30.12.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 16.01.2014, 14:30

Przetarg nieograniczony na dostawę metadonu

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę metadonu ZP 8/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2013-11-29 do 2013-12-10 godz. 10:00
załącznik_3  2013-12-17

Dokument z dnia: 29.11.2013, 12:50
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 29.11.2013, 12:50
Termin: 10.12.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 17.12.2013, 13:37

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę leków ZP 7/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 załącznik_3 załącznik_4
od 2013-11-28 do 2013-12-09 godz. 10:00
załącznik_5  2013-12-30

Dokument z dnia: 28.11.2013, 11:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 28.11.2013, 11:00
Termin: 09.12.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 30.12.2013, 14:04

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych ZP 6/DiUOk/2013  Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8  załącznik_1  załącznik_2 załącznik_3 załącznik_4  
od 2013-11-25 do 2013-12-04 godz. 10:00
 załącznik_5 2013-12-18

Dokument z dnia: 25.11.2013, 13:28
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 25.11.2013, 13:28
Termin: 04.12.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 18.12.2013, 13:53

Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zapytania co do treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Unieważnienie postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości ZP 5/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2  załącznik_3
od 2013-11-21 do 2013-11-29 godz. 10:00
załącznik_4 załącznik_5

Dokument z dnia: 21.11.2013, 12:38
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 21.11.2013, 12:38
Termin: 29.11.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 17.12.2013, 13:30

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego ZP 4/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2013-10-31 do 2013-11-21 godz. 10:00
załącznik_3
2013-12-02

Dokument z dnia: 31.10.2013, 12:00
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 31.10.2013, 12:00
Termin: 21.11.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 02.12.2013, 11:34

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego ZP 3/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2013-10-31 do 2013-11-19 godz. 10:00
załącznik_3
2013-12-02

Dokument z dnia: 31.10.2013, 11:50
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 31.10.2013, 11:50
Termin: 19.11.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 02.12.2013, 11:29

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych ZP2/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2013-10-31 do 2013-11-12 godz. 10:00
załącznik_3
2013-11-22

Dokument z dnia: 31.10.2013, 11:40
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 31.10.2013, 11:40
Termin: 12.11.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 22.11.2013, 10:24

Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin ZP1/DiUOk/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2 załącznik_3
od 2013-10-15 do 2013-10-24 godz. 10:00
załącznik_4
2013-11-13

Dokument z dnia: 15.10.2013, 10:27
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 15.10.2013, 10:27
Termin: 24.10.2013, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 13.11.2013, 13:01

Przetarg nieograniczony na zakup samochód Bus 9 osobowy plus przestrzeń bagażowa

 

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana treści SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzy- stniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Samochód Bus 9 osobowy plus przestrzeń bagażowa
ZP1/2014
Mniejsza od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8
Załacznik
nr1
Załacznik
nr2
Załacznik
nr3
Załacznik
nr4
od 2014-01-30 do 2014-02-11 godz. 10:30
Załacznik
nr5

Dokument z dnia: 30.01.2014, 11:25
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 30.01.2014, 11:25
Termin: 11.02.2014, 10:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 13.02.2014, 13:41

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu Bus 9 osobowy plus przestrzeń bagażowa

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na zakup samochodu Bus 9 osobowy plus przestrzeń bagażowa ZP/1/2013 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2013-03-04 do 2013-03-12 godz. 10:30
załącznik_3
2013-03-22

Dokument z dnia: 04.03.2013, 10:51
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 04.03.2013, 10:51
Termin: 12.03.2013, 10:30
Ostatnia modyfikacja dnia: 22.03.2013, 14:00

Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych

Przedmiot zamówienia
Znak sprawy
Wartość zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych ZP/3/DiUOk/2012 Mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 załącznik_1 załącznik_2
od 2012-06-12 do 2012-06-21 godz. 10:00
załącznik_3
2012-07-03

Dokument z dnia: 12.06.2012, 12:35
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Paweł Święcicki
Publikacja dnia: 12.06.2012, 12:35
Termin: 21.06.2012, 10:00
Ostatnia modyfikacja dnia: 03.07.2012, 11:03