Dostawa mięsa i wędlin

Oglądasz starszą wersję wpisu pochodzącą z 20 listopada 2017 o 11:21:19. Poniżej różnice pomiędzy starą wersją a pochodzącą z aktualna wersja.

 

Przedmiot zamówienia Znak sprawy Wartość zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin podpisania umowy
Dostawa mięsa i wędlin 8/ZO/DiUOk/2017 poniżej 30 tys. EURO

załącznik_1

od 20.10.2017 06.11.2017 godz. 10:00 załącznik_2 20.11.2017
Print Friendly, PDF & Email

Wersje wpisu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wpisem z 20 listopada 2017 o 11:21:19 a aktualną wersją.

Print Friendly, PDF & Email
<-- Powrót